Hvad fortæller nationalregnskabet om byggeriet?

Chefkonsulent Flemming Løkke Petersen, DI Byg.
Chefkonsulent Flemming Løkke Petersen, DI Byg.

Den 10. juli 2015 udkom det 189 sider store nationalregnskab fra Danmarks Statistik. Men hvad fortæller nationalregnskabet egentligt om dansk økonomi og ikke mindst om vores branche?

Dansk økonomi målt ved bruttonationalproduktet (BNP) steg med 1,1 procent i 2014. Dermed er BNP 3,2 procent lavere end i 2007, hvor BNP – målt i faste priser – toppede. Beskæftigelsen steg tilsvarende med 19.500 personer i 2014 svarende til en stigning på 0,7 procent.

Bygge og anlæg

Bruttoværditilvæksten i bygge og anlæg udgjorde 73 milliarder kroner i 2014 svarende til 4,4 procent af Danmarks samlede bruttoværditilvækst. Aflønningen til de ansatte i branchen sted med 4,1 procent til 59,4 milliarder kroner, mens de samlede præsterede arbejdstimer kun steg med 2,2 procent til 275 millioner timer.

De seneste fem år er aflønningen steget med 1,9 procent, mens de præsterede timer er faldet med 7,4 procent. Umiddelbart betaler arbejdsgiverne altså mere i løn for færre timer, men det kan i et vist omfang også skyldes, at byggeriet gør brug af mere højkvalificeret – og dermed bedre aflønnet – arbejdskraft end tidligere.

Den samlede beskæftigelse i bygge og anlæg steg med 1,7 procent til 170.339 i 2014. Ikke siden 2009 har beskæftigelsen været højere. Det svarer til 6,1 procent af alle beskæftigede i Danmark.

Bygge og anlægs andel af den samlede beskæftigelse overstiger således erhvervets andel af den samlede bruttoværditilvækst på 4,1 procent. Dette er udtryk for, at bygge og anlægs værditilvækst er relativt beskeden i forhold til andre erhverv.

Relateret indhold