Huspriser kravler forsigtigt opad i hele landet

Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.
Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.

Det er et positivt tegn på en forsigtig genopretning af dansk økonomi, at prisudviklingen på både ejerlejligheder og parcelhuse i alle regioner i det seneste år har ligget højere end inflationen.

Den region, hvor prisstigningerne på enfamiliehuse p.t. er lavest, er Region Nordjylland med en årlig stigning på 1,3 pct. Det modsvares dog af en ret kraftig prisstigning på 6,5 pct. på ejerlejligheder i samme region. Hertil kommer, at Nordjylland er den eneste region, hvor de nominelle priser i 2014 ligger højere end de gjorde i 2006. Så det overordnede billede er, at samtlige regioners boligmarked – som en forholdsvis ny tendens – befinder sig på en svagt opadgående kurve.

Med en prisstigning på 10,8 pct. for ejerlejligheder i hovedstaden fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014, må vi forudse en fornyet debat, om vi nu igen er på vej ud i en boligboble?

Der er grænser for, hvor mange år i træk, markedet kan holde til tocifrede vækstrater uden at fortidens spekulative elementer kommer tilbage på banen. Men med en årlig nettotilflytning til Københavns Kommune på 10-12.000 nye indbyggere, er den høje boligefterspørgsel i København indtil videre demografisk betinget og ikke spekulativ.

Turbo på

Det er dog afgørende, at der kommer endnu mere turbo på byggeriet af både boliger og infrastruktur i hovedstadsområdet. Senest har man med budgetforliget i København speedet byggeriet af almene boliger op med godt 1.300 nye boliger i 2015, men hvis man skal møde boligefterspørgslen, skal der i princippet bygges op mod 6.000 nye boliger netto i København årligt. Disse behøver dog naturligvis ikke alle være almene boliger.

Selv om vi for tiden oplever boligpriser, der på landsplan bevæger sig opad, så ligger priserne stadig markant under førkriseniveauet. Enfamiliehuse og ejerlejligheder koster i øjeblikket i snit henholdsvis 91 og 94 pct. af det tilsvarende nominelle prisniveau i 2006, og når man medregner inflationen i den mellemliggende periode, er den reale værdi af parcelhusene ca. 78 pct. af 2006-niveauet, mens det tilsvarende niveau for ejerlejlighederne er ca. 80 pct.

Relateret indhold