Hjælp SMV’erne til at bidrage til Reservestyrken

Med den politiske aftale om at øge den økonomiske ramme i forsvarsforliget med 35,2 mia. kroner i 2024-2028 er der muligheder for at tænke de små- og mellemstore virksomheders bidrag ind, lyder det fra SMVdanmark.
For at gøre Reservestyrken mere robust melder SMVdanmark sig ind i organisationen InterForce, der varetager samspillet mellem Reservestyrken og erhvervslivet.
For at gøre Reservestyrken mere robust melder SMVdanmark sig ind i organisationen InterForce, der varetager samspillet mellem Reservestyrken og erhvervslivet.

I det nye delforlig om Forsvaret er fokus på at tilføre flere penge, så dansk forsvar bliver mere robust. Et af redskaberne er at analysere, hvordan Reservestyrken får et løft. Det er en fremragende ide.

Læs også: Konfliktniveauet er steget siden 2018

Rigtig mange ansatte i de små og mellemstore virksomheder har en baggrund som aktiv i Forsvaret, og der kan fra politisk hold gøres langt mere for, at virksomhederne tilskynder deres ansatte til at indgå i reservestyrken. Så stor ros til forsvarsminister Troels Lund Poulsen og aftalepartierne for at sætte gang i en analyse, der bør føre til politisk handling her.

Træning kræver tid og penge – det offentlige må til lommerne

Vi ved, at træning i Reservestyrken tager tid ud af kalenderen. Det kan derfor være meget svært at få hensyn til økonomi og planlægning på en arbejdsplads med få ansatte til at gå op i en højere enhed.

Hvor Forsvaret tidligere havde få penge og masser af tid, er situationen nu omvendt. Nu er der masser af penge og ingen tid at spilde.

Læs også: Kultur i byggeriet: Håndværkerne er blevet glemt

Hvis Forsvaret vil have glæde af flere af de medarbejdere med reservebaggrund, der arbejder i de små og mellemstore virksomheder, så må det offentlige til lommerne. Det vil være en klog måde at få et bedre samfundsberedskab og et mere robust forsvar at se i SMV’ernes retning.

Gør arbejdsgiverbetalt fri til reservister fradragsberettiget

Der er behov for SMV’ernes ansatte med baggrund i Forsvaret, når Danmark kalder på dem. Det kan f.eks. være ifm. uddannelse, søredning, løsning af nationale opgaver, bidrager til katastrofeberedskab og deltagelse i internationale missioner.

Det vil være med til at sikre opbygningen af en stærk og solid reservestyrke, hvis reservisterne ikke er nødt til at bruge deres feriedage på at deltage i aktiviteter i Reservestyrken.

Læs også: ESG-kompetencer har på kort tid fået afgørende betydning

SMV’erne bakker op om reservisterne, men økonomien kan være en hindring, og hos SMVdanmark foreslår vi konkret, at forligspartierne finder økonomien til at gøre arbejdsgiverbetalt fri til reservister fradragsberettiget for virksomheden, så f.eks. 5 dage årligt bliver dækket.

Afhængig af, hvordan der politisk kan blive enighed, kan virksomheden på den måde få dækket hele beløbet eller en del af det beløb, der er udbetalt som løn til medarbejderen i de dage, medarbejderen udfører sine pligter som reservist.

Relateret indhold