Grøn omstilling kræver langsigtet støtte

Administrerende direktør Niels Jørgen Hansen, Tekniq. Pressefoto.
Administrerende direktør Niels Jørgen Hansen, Tekniq. Pressefoto.

Energispareordningen har været udsat for berettiget kritik, og der er bred enighed om, at den eksisterende ordning skal afvikles. Ifølge brancheorganisationen Tekniq er det dog afgørende, at man fastholder en stærk indsats for at reducere energiforbruget og derfor sammensætter en ny og mere effektiv ordning.

Det er vigtigt, at de kommende forhandlinger om en fremtidig energiaftale og energispareordning ikke ender med en nedprioritering af indsatsen for at sikre de nødvendige energibesparelser.

I stedet skal en ny ordning både styrkes og være mere effektiv end den nuværende. Styrkes, fordi energieffektivisering er en af de vigtigste veje til at sikre, at Danmark når de langsigtede energimål. Mere effektiv, fordi vi ikke har fået nok ud af den eksisterende ordning, som energiselskaberne står for.

Der er således stadig behov for en ordning, der kan fungere som økonomisk gulerod for de boligejere og virksomheder, som overvejer at gennemføre konkrete energispareprojekter.

Alle erfaringer og undersøgelser viser, at der uden sådan en gulerod ganske enkelt vil blive investeret alt for lidt i energieffektiviseringer.

Senest viste en undersøgelse fra YouGov og Tekniq da også, at økonomisk tilskud kan få næsten tre ud af fire boligejere til at foretage flere energirenoveringer i deres hjem.

Uundværlige energibesparelser

Jeg vil gerne understrege, at det ikke er nok blot at erstatte fossile brændsler med vedvarende energikilder, hvis målene for den grønne omstilling skal nås. Der er i lige så høj grad behov for at bruge energien så effektivt som muligt.

Man kan sige, at den mest effektive energibesparelse findes i den energi, der kan undværes. Det gælder med andre ord om at begrænse energiforbruget mest muligt.

Derfor anbefaler Tekniq at erstatte den eksisterende energispareordning med et alternativ, som skal være billigere, enklere og mere effektivt. Anbefalingerne er samlet i fem punkter:

1 -Tænk langsigtet. En ny energispareordning bør være langsigtet og have klare mål og rammer. Ordningen skal bygge på målsætningen om at sænke det årlige bruttoenergiforbrug i Danmark med 1,5 procent.

2 – Bygninger kommer først. Ordningen skal målrettes energiforbruget i bygninger og sikre, at vi udnytter det store potentiale, der findes for energibesparelser netop her. I dag tegner bygninger sig for knap 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark. Det er et område, hvor der kan hentes store energibesparelser ved installation af fjernvarme, varmepumper, vandbesparende armaturer samt intelligent styring af lys, varme og ventilation. For erhvervslivet er der desuden et betydeligt potentiale i at effektivisere forbruget af procesenergi.

3 – Åben konkurrence. Fremtidens energispareordning skal være mere markedsbaseret og belønne de mest omkostningseffektive løsninger. Det betyder, at alle aktører skal inviteres med i konkurrencen om at opnå de bedste energibesparelser til den laveste pris. Hvis energibesparelser reserveres til at blive solgt i store statslige udbudsrunder, vil det afskære mange aktører fra at deltage. Det vil svække den frie konkurrence og fratage slutbrugerne muligheden for selv at bestemme, hvem der skal udføre energibesparelserne.

4 – Uformindsket styrke. Indsatsen bør fortsætte på mindst samme niveau som tidligere. Den skal som hidtil finansieres af de borgere og virksomheder, der kan opnå tilskud fra puljen. Og fremover skal tilskud fra ordningen alene kunne udnyttes af de borgere og virksomheder, der finansierer ordningen.

5 – Standardværdier som udgangspunkt. Tilskud bør i videst muligt omfang være baseret på standardværdier, så man ved et opslag i en tabel kan se, hvor meget de forskellige energibesparelser er værd.

De fem punkter vil også blive omdrejningspunktet, når Tekniq afholder energikonference torsdag den 18. januar på Nationalmuseet. Her vil en række af frontfigurerne for den grønne omstilling – inklusive energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) – præsentere deres visioner for en fremtidig energispareordning.

Læs mere om arrangementet her.

Relateret indhold