Fradrag skal hjælpe regnvandet ud af kloakkerne

Konsulent Søren Christensen, brancheforeningen DM&E. Pressefoto.
Konsulent Søren Christensen, brancheforeningen DM&E. Pressefoto.

Når BoligJobordningen fra årsskiftet bliver en mere grøn ordning, har brancheforeningen DM&E (Danske Maskinstationer & Entreprenører) en liste med arbejder, de ønsker skal være omfattet af fradragsordningen. Blandt andet mener brancheforeningen, at visse typer af belægningsarbejder bør indgå i håndværkerfradraget.

Vi har længe talt for, at man i forbindelse med omlægningen af BoligJobordningen tog hele afløbsinstallationen med på listen over fradragsberettigede arbejder. Dette vil med sikkerhed gavne klimaet og den danske bygningsmasse, som kæmper mod nedslidte og underdimensionerede kloaker.

Udover at DM&E ønsker at alle regn-, dræn-, og spildevandsinstallationer bliver inkluderet under det kommende håndværkerfradrag, mener brancheforeningen desuden, at etablering og omlægning af belægninger, der ikke afvander til kloakken, skal medtages under ordningen.

Skal anvendes lokalt

Det er efter vores opfattelse vigtigt at skabe et godt incitament til at lave mere klimavenlige belægningsløsninger, hvor man afvander belægningen ved hjælp af LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand).

Det kunne eksempelvis være permeable belægninger eller tætte belægninger, hvor regnvandet nedsives i faskiner, regnbede eller nedsivningsgrøfter.

Den store udfordring er, at vi i dag får flere voldsomme skybrud og langvarig regn, hvilket hovedkloakkerne ikke er dimensioneret til. Derfor vil det være en stor gevinst, hvis vi kan få regnvandet op af kloakkerne og håndtere eller anvende det lokalt, hvilket håndværkerfradraget kan hjælpe til med.

Selvom diskussionen i seneste tid har drejet sig om, hvor stor effekten reelt er ved BoligJobordningen, må der ikke herske tvivl om, at denne ordning er særdeles betydningsfuld for de mindre virksomheder ude i landkommunerne.

Vores medlemsvirksomheder fortæller, at håndværkerfradraget er efterspurgt, og at det både sætter gang i projekter og mindsker sort arbejde.

Relateret indhold