Derfor er 5-års gennemgangen særlig vigtig for projektudviklere

Advokat Holger Schöer, Holst Advokater.
Advokat Holger Schöer, Holst Advokater.

Hvem står med mangelsansvaret og hvor længe? Østre Landsret har behandlet spørgsmålet.

Indledning

Normalt gælder der en 5-årig ansvarsperiode for fejl og mangler i forholdet mellem entreprenør og projektudvikler, mens der i forholdet mellem projektudvikler og projektkøber gælder en 10-årig ansvarsperiode. Projektudvikleren står således alene med mangelsansvaret over for projektkøber efter udløbet af entreprenørens ansvarsperiode. Spørgsmålet er derfor, om en projektudvikler kan begrænse sit ansvar over for projektkøber ved at aftale en tilsvarende kort 5-årig ansvarsperiode. Netop dette spørgsmål blev for nylig behandlet af Østre Landsret i U 2019.2617.

Sagen

En projektudvikler solgte en række lejligheder på projektstadie, hvoraf størstedelen blev solgt til privatpersoner (forbrugere). Købsaftalen var udarbejdet som en standardformular, hvoraf det fulgte, at sælgers (projektudviklers) ansvar for såvel synlige som ikke synlige mangler ophørte efter 5 år efter afleveringsforretningen.

Landsretten tilsidesatte aftalevilkåret under henvisning til “urimelighedsreglen” aftalelovens §36 med den begrundelse, at aftalevilkåret ikke havde været genstand for individuel forhandling, at det var en fravigelse i forhold til de dagældende regel og at aftalevilkåret indebar en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for køber. Hertil bemærkede retten, at der i øvrigt for størstedelen af aftalerne var tale om forbrugerkøb.

Projektudvikler kunne derfor ikke gøre en 5-årig ansvarsperiode gældende over for projektkøber, da reglerne i forældelsesloven fandt anvendelse. Som følge af at forældelsesloven fandt anvendelse, var projektkøbernes krav mod projektudvikler således ikke forældet.

Konklusion

Som det klare udgangspunkt er det ikke muligt for en projektudvikler at aftale en kortere ansvarsperiode end 10 år over for projektkøber (forbruger). Netop derfor er 5-års gennemgangen i forholdet mellem projektudvikler og entreprenøren særlig vigtig. Derfor anbefales en grundig 5-års-gennemgang, således at flest mulige fejl og mangler bliver fanget, inden projektudvikler står alene med ansvaret over for projektkøber.

Relateret indhold