Dansk Erhverv: Gode takter i klimaudspil, men behov for mere ambitiøse krav

Det er positivt, at regeringen endelig er kommet med et udspil som oplæg til de politiske forhandlinger om reviderede CO2-krav til nybyggeri, lyder det fra Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv har længe efterspurgt klare rammer for klimakrav til nye bygninger for at styrke den grønne omstilling i sektoren, og derfor er vi også positive over for den model, der lægges op til med differentierede grænseværdier for forskellige bygningskategorier, inddragelse af byggeprocessen og forenkling af reglerne.

Læs mere: Regeringen vil stramme klimakravene – forhandlinger starter i dag

Differentieringen kan bruges til at stramme kravene til et ambitiøst og realistisk niveau for den enkelte type af bygninger – hvor der indgår klimamæssige såvel som sociale hensyn.

Ligeledes kan differentieringen tage hensyn til relevante aspekter som huslejeniveauer, geografi og størrelse af boliger i den almene boligsektor.

Desuden kan klimakravene også skrues sammen, så det giver tilskyndelse til at udnytte boligkvadratmeterne bedst muligt, f.eks. ved at sætte højere klimakrav til store boliger.

Vil ikke for alvor sætte gang i udviklingen

I Dansk Erhverv er vi dog ikke enige i, at de foreslåede krav vil gøre en reel forskel for fire ud af fem nye bygninger.

Det skyldes, at det samlede foreslåede gennemsnitskrav på ca. 7,7 kg CO2/m2/år stort set svarer til den gennemsnitsværdi, der i øjeblikket bygges til, når der er tages hensyn til opdaterede beregningsfaktorer for energisektorens klimabelastning.

Det foreslåede niveau vil derfor ikke for alvor sætte gang i den udvikling, der er bred enighed om, at der er brug for.

Læs også: Vi skal genoverveje måden, vi tænker cirkularitet ind i byggebranchen

I Dansk Erhverv mener vi, at en kommende politisk aftale bør understøtte, at byggebranchen udnytter de muligheder, der er for at bygge mindre klimabelastende.

Vi har tilsluttet sig Reduction Roadmap, og vi støtter derfor forslaget om at sænke niveauet til 5,8 kg i overensstemmelse med Paris-aftalens målsætninger. Det vil gøre en forskel på markedet og er stadig inden for realistiske rammer.

1. jan. 2025 er urealistisk

Når først aftalen er på plads, lægges der op til en meget hurtig implementering af de nye krav med ikrafttræden 1. januar 2025.

Det er meget lidt tid ift. at gennemføre lovgivningsarbejdet, høringsprocesser mv.

I forlængelse heraf er det også meget uhensigtsmæssigt, at de kommende klimakrav ikke kendes for de byggeprojekter, der er allerede under planlægning. Det gør det svært at bygge med lav klimabelastning, når klimakravene ikke er kendt fra start med hensyn til valg af arkitektur, tekniske løsninger og byggematerialer.

Derfor foreslår vi i Dansk Erhverv, at ikrafttræden af de nye klimakrav udskydes til i hvert fald medio 2025.

Relateret indhold