Bygningens klimabelastning skal beregnes i de tidlige designfaser

Livscyklusanalyser bliver obligatoriske for alt nybyggeri allerede næste år. Problemet er dog, at rådgiverne mangler overblik over klimapåvirkningen af deres byggeprojekter uden at skulle bruge masser af ressourcer - men BIM-baseret LCA-beregning i skitse- og designfaserne er vejen frem.
Thomas Graabæk (tv) og Pawel Antoni Lange.
Thomas Graabæk (tv) og Pawel Antoni Lange.

LCA (Life Cycle Assessment), en livscyklusvurdering, omfatter bygningernes klimabelastning. Fra 2023 bliver LCA-beregninger en obligatorisk del af bygningsreglementet for al nybyggeri med et loft på 12 kg CO2e per m2 om året for nybyggeri over 1.000 kvadratmeter.

Så tiden nærmer sig, og derfor holder mange af byggeriets aktører vejret. Fordi det i dag er en særdeles omfattende proces at udregne CO2-påvirkningen af deres byggeprojekter – især i de tidlige faser, hvor de designbeslutningerne har stor betydning for bygningens samlede klimaaftryk.

Brug BIM, opfordrer myndigheder

‘National strategi for bæredygtigt byggeri’ der er udgivet af Indenrigs og Boligministeriet, lægger op til at det skal gøres lettere at foretage LCA-beregninger – og at man skal udnytte fordelene ved BIM til at gøre det.

“I Danmark benyttes beregningsværktøjerne LCAbyg og LCCbyg der er udviklet af BUILD, hvor de relevante informationer om de enkelte materialer og bygningsdele i relevante datafelter manuelt indtastes for at beregne miljøprofilen og ressourceforbruget. Det gør det tidskrævende og dermed dyrt at afprøve forskellige løsninger eller genberegne ændringer i byggeprojektet,” hedder det blandt andet i strategien.

En af udfordringerne er at “Livscyklusvurderinger (LCA) og totaløkonomiske beregninger (LCC) foretages hovedsageligt i de sidste designfaser af byggeriet. Analyseredskaberne skal forenkles, så de løbende kan indgå i designbeslutninger, herunder den tidlige projekteringsfase.”

LCA skal synliggøres allerede i de tidlige designfaser

Aktuelt er der således en manglende intuitiv forbindelse mellem de BIM-programmer, som rådgiverne designer byggeriet med og LCA-beregningerne.

Det er især problematisk for arkitekterne, da de i skitseringsfasen er afhængige af ingeniørberegninger, som oftest først laves i projekteringsfasen, hvor designet er relativt låst.

Men også byggeriets øvrige parter har behov for at få et tidligt overblik.

Hvis det på sent tidspunkt viser sig, at byggeriet ikke lever op til de skærpede krav, kræver det et nyt design. Det er en unødvendig ressourcekrævende proces, der kunne været undgået, hvis man på et tidligere tidspunkt havde overblik over, hvorvidt byggeriet ligger under eller over kravene.

Det kan undgås ved at skubbe LCA-beregningen ind i de tidlige faser af designprocessen, hvor rådgiverne kan basere formgivningen og bygningens funktionalitet på løbende LCA-feedback og hermed implementere klimavenlige designændringer, før projektets udformning låses.

I den nationale strategi for bæredygtigt byggeri formuleres det således: “(..)miljø- og totaløkonomiske hensyn (kan) blive mere beslutningsdrivende for byggeløsninger i de tidligere designfaser, hvor der er bedst mulighed for at ændre de overordnede beslutninger.”

BIM-baseret LCA-beregner sikrer overblikket

I Graphisoft Center Danmark har vi samarbejdet med Lendager om at udvikle en BIM-baseret LCA-beregner. Den beregner CO2-udledningen for bygningens brug, produktion og transport af bygningsmaterialer, inklusive bortskaffelse og affaldssortering, samt selve byggeprocessen.

Og beregneren er ganske virkelighedsnær, for Lendager leverer erfaringstal og tester på en række af deres projekter, ligesom Lendager løbende kvalificerer metoden.

Med LCA-beregneren, bliver det således muligt for rådgiverne at udvikle klimavenlige byggerier, anslå klimapåvirkningen og se, om deres projekter lever op til LCA-krav i blandt andet DGNB, Frivillig Bæredygtighedsklasse og Bygningsreglementets kommende krav i 2023.

Med digitale værktøjer som LCA-beregneren er der håb om, at vi kan nå i mål med ambitionerne for den nationale bæredygtighedsstrategi. Det er derfor også oplagt, at vi i branchen arbejder på at introducere flere lignende værktøjer, som letter beregningsarbejdet eller på anden måde fjerner barriererne for, at vi kan bygge så klimavenligt som muligt, så hurtigt som muligt.

Relateret indhold