Bæredygtigtig fokus

Jette Snoer, branchedirektør i Danske Byggematerialer under Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.
Jette Snoer, branchedirektør i Danske Byggematerialer under Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.

Det er utrolig glædeligt, at der er fokus på bæredygtighed i byggebranchen – og som Danske Byggematerialer ser det, er det et fokus, der er kommet for at blive. Det er simpelthen en nødvendighed.

Det blev klart og enkelt italesat allerede i 1987 med Brundtland-rapporten, hvor bæredygtighed blev defineret som “en udvikling, der opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”.

Og vi er jo også godt i gang. Vi har allerede længe genbrugt materialer, omdannet materialer og søgt at udvikle diverse forretninger og så videre. Det nye er vel i virkeligheden, at vi nu, tvunget af nødvendigheder, er nødt til at sætte vores forbrug i bred forstand i system – både af hensyn til miljøet, af hensyn til knappere ressourcer og af hensyn til de sociale aspekter.

Vender vi os mod hverdagen for producenter af danske byggematerialer, tør jeg godt vove den påstand, at vi er ganske godt med i udviklingen for et mere bæredygtigt byggeri. For uden byggematerialeproducenternes innovative gen, havde vi ikke set de mange danske bæredygtige byggerier, der også er blevet præmieret udenlands.

Innovationsgen

Her er det jo en kuriositet, at det faktisk er byggematerialebranchen, der ofte er foran de rammer, som samfundet opstiller. For eksempel er den berømte debat om vinduers overfladetemperatur et godt eksempel på, hvordan de danske vinduesproducenter af egen vilje skærpede kravene mere, end der var politisk mod til. Stort set samtlige producenter udviklede nye vinduer, der kan demonstrere en indvendig overfladetemperatur, der er højere end loven kræver. Det gør man kun, når man har et innovationsgen og en rigtig god næse for, hvordan markedet vil udvikle sig.

Et andet eksempel er opfindelsen og den senere kommercielle udnyttelse af nye superlette betonelementer. De er blandt andet blevet anvendt ved opførelsen af de markante lejligheder på Krøyers plads på Christianshavn. Byggeriet er så innovativt, at det modtog en pris som “verdens bedste boligbyggeri 2015” ved MIPIM-messen Cannes.

Vi kender altså bedre end nogen udfordringerne, og vi taler allerede med stort engagement og parathed om de trends, der ser ud til at definere fremtidens marked.

Forskning, udvikling og innovation skal gå hånd i hånd og med fokus på at omsætte viden til praktiske processer og produkter. Det fordrer kontinuerlig formidling af viden både fra forskningsverdenen og fra den udførende verden.

Derfor agter Danske Byggematerialer at gå i spidsen for samarbejde og videndeling med henblik på at fastholde danske producenters styrkeposition.

Relateret indhold