Ambitiøs plan fra betonbranchen kan levere tre procent af regeringens klimamål

Branchedirektør Dorthe Mathiesen, Dansk Beton. Foto: Ricky John Molloy.
Branchedirektør Dorthe Mathiesen, Dansk Beton. Foto: Ricky John Molloy.

Betonbranchen har i sin plan “Bæredygtigt Beton initiativ” 37 helt konkrete forslag til, hvordan man fra start til slut i byggerier og anlægsprojekter kan bringe udledningen af CO2 ned. Og målet er ambitiøst. Branchen lægger op til at halvere CO2-udledningen fra betonbyggeri de næste 10 år.

Produktion af cement og beton kræver meget energi. Men samfundet kan ikke undvære beton i veje, broer, tunneler, kloakker, fundamenter, bygninger med videre, heller ikke i fremtiden. Derfor er hele branchen gået med i et bredt og forpligtende samarbejde, hvor vi arbejder målrettet på at komme hele vejen rundt med vores anbefalinger og bringe CO2-udledningen markant ned.

Mindre udledning af CO2 i alle led

Forslagene i Bæredygtigt Beton initiativ spænder vidt. Fra indsatser allerede når man planlægger og designer byggerier og projekter. Ændrede krav til selve konstruktionerne og til de typer af beton, der anvendes til forskellige opgaver. Ny sammensætning af beton med mindre cement, så den bliver mere CO2-venlig. Mere genanvendelse og genbrug af beton. Flere fleksible bygninger, som nemt kan skilles ad og bruges til andre formål. Større lastbiler, der kan fragte mere ad gangen, og køretøjer og maskiner, der kører på el i stedet for diesel.

Nogle af forslagene kan gennemføres forholdsvis hurtigt, flere kræver lovændringer og nytænkning af den måde, vi griber produktionen og arbejdet an på i dag. Mens andre kræver mere forskning og udvikling, før de kan føres ud i livet.

Engagement og politisk vilje afgørende

Hvis betonbranchen skal komme i mål forudsætter det et stort engagement og vedholdenhed fra både bygherrer, producenter, entreprenører, arkitekter, ingeniører, rådgivere og andre involverede.

– Men det kræver også dedikerede og fremsynede politikere, der vil arbejde sammen med os, og som er parate til for eksempel at fokusere på totaløkonomi og bæredygtighed, når kommuner, regioner og staten udbyder opgaver, og at inddrage parterne tidligt i processen.

Dansk Beton venter, at Bæredygtigt Beton initiativ vil indgå i arbejdet med at udforme de kommende klimahandlingsplaner, der skal bringe udledningen af drivhusgasser ned med 70 procent de næste ti år.

Relateret indhold