Over 60 kilometer ny statsvej

Vejdirektoratet har offentliggjort sin årsrapport for 2013. Det gennemgående tema for de mange projekter har været øget fremkommelighed.
Vejdirektoratet har føjet godt 60 kilometer til statsvejnettet i 2013. Arkivfoto: Niels Johan Juel Jensen.
Vejdirektoratet har føjet godt 60 kilometer til statsvejnettet i 2013. Arkivfoto: Niels Johan Juel Jensen.

Strategiske vejnet, cykelstibro over Tange Sø, forsøg med kørsel i nødspor samt nye vejstrækninger. Det er en lille håndfuld af hovedpunkterne i Vejdirektoratets netop offentliggjorte årsrapport for 2013 – og dermed også nogle af de vigtigste emner, Vejdirektoratet arbejdede med sidste år.

– Jeg er stolt over at kunne konstatere, at vi i Vejdirektoratet lancerede en række spændende initiativer, der skal hjælpe trafikanterne med at komme nemmere og sikrere frem, siger vejdirektør Per Jacobsen i en pressemeddelelse.

– Vi har i Vejdirektoratet konstant fokus på at udvikle nye trafikale løsninger og arbejdsmetoder, der skal gøre det nemmere at være trafikant herhjemme, fortsætter han.

20 kilometer 2+1

Et af de omtalte initiativer er det såkaldte strategiske vejnet, som går ud på, at Vejdirektoratet har indgået aftaler med 58 kommuner om information og koordinering af vejarbejder. Formålet med projektet er, at der skal være en mere hensigtsmæssig fordeling af vejarbejderne, hvilket i sidste ende skal komme bilisterne til gode.

Derudover har man i Vejdirektoratet også åbnet op for en forsøgsordning på Hillerødmotorvejen, hvor bilisterne fik lov til at køre i nødsporet – igen for at øge fremkommeligheden.

Der lægges dog især vægt på de nye vejstrækninger. Mere en 60 kilometer er der således føjet til statsvejnettet i 2013, og det er sket gennem fem større vejåbninger. Den største tegner sig for 20 kilometer, og her er der tale om den nye motortrafikvej mellem Holbæk og Vig. Det er en såkaldt 2+1 vej, hvor man skiftevis i begge retninger får en ekstra vejbane til at overhale i – også her for at øge fremkommeligheden.

Relateret indhold