Murværk er energirigtigt og bæredygtigt

Trods fup eller fakta, så er murværk både bæredygtigt og energirigtigt, mener Teknologisk Instituts eksperter.
Teknologisk Institut afholder 1. december en temadag i murværkets tegn.
Teknologisk Institut afholder 1. december en temadag i murværkets tegn.

Det murede byggeri fylder godt i det danske kulturlandskab, og det populære byggemateriale egner sig rigtig godt til det danske klima.

Det anslås, at op mod 95 procent af landets bygninger har en facade af tegl, og selv om der er sket en udvikling af hustyperne gennem tiden, er der grundlæggende elementer, som er uændrede. Det murede byggeri har generelt set også et ensartet facadeudtryk, men der er et væld af variationer i materialevalg, facadeopdeling, farvesætning og detaljeudformning, som er med til at individualisere det enkelte hus.

Men selv om byggetraditionen er gammel, og materialet stort set uændret gennem tiden, så synes mange, at det kan være en udfordring at energirenovere et muret byggeri.

Sejlivede myter

De udfordringer og tilhørende spørgsmål oplever konsulent og restaureringsarkitekt på Teknologisk Institut, Thea Bech-Petersen, i sin dagligdag.

– Jeg får ofte henvendelser fra byggeriets parter om energirenovering af muret byggeri. Tit tager spørgsmålene afsæt i myter. Ofte er folk i tvivl om for eksempel valg af mørtel, og typisk kender de ikke til de muligheder, der faktisk er for at energirenovere en muret facade uden at gøre den tykkere og miste selve teglfacaden, siger Thea Bech-Petersen.

Nogle af de myter, som Thea Bech-Petersen oplever, er myterne om den kolde formur, og at murværk ikke kan holde i dagens klima og det højisolerede byggeri, der opføres i dag. Hun får også tit spørgsmål om, hvorfor der sker forvitringer i fuger og misfarvninger af facaden. Og så er der hele mørteldiskussionen.

En dag i murværkets tegn

De mange spørgsmål og udfordringer har ført til, at Thea Bech-Petersen og hendes kolleger på Teknologisk Institut har valgt at sætte fokus på murværk, så de i fællesskab med branchen og byggeriets parter kan få styr på murværket.

– Den 1. december inviterer vi alle, som arbejder med murværk til en temadag i murværkets tegn. Både bygherrer, ingeniører, arkitekter, murere, entreprenører og materialeproducenter vil få noget ud af at deltage. Temadagen handler blandt andet om energirenovering af murede facader, nye og gamle muremørtler og genanvendelse. Vi demonstrerer desuden en helt nyt efterisoleringskoncept ‘live’ fra vores laboratorium, hvor deltagerne har mulighed for at stille spørgsmål til de udførende. På dagen kan deltagerne overordnet set blive klogere på, hvordan murværk også i fremtiden er et bæredygtigt, holdbart og energirigtigt byggemateriale, slutter Thea Bech-Petersen.

Relateret indhold