GI støtter yderligere syv udviklingsprojekter

Anvisning om dræn, film til uddannelserne samt livscyklusvurderinger er nogle af ingredienserne i den nye række af projekter, som har modtaget midler fra GI.
GI vil blandt andet støtte en Lean Construction-undersøgelse om anvendelsen af metoden LEAN i renoveringsprojekter styrker samarbejde, kvalitet og forbedrer processer.  Arkivfoto: Torben Jastram.
GI vil blandt andet støtte en Lean Construction-undersøgelse om anvendelsen af metoden LEAN i renoveringsprojekter styrker samarbejde, kvalitet og forbedrer processer. Arkivfoto: Torben Jastram.

Efter seneste bestyrelsesmøde i Grundejernes Investeringsfond er disse syv projekter blevet udvalgt til støtte fra GI.

Dræning af bygninger og grønne områder – Teknologisk Institut

Stadig flere har brug for viden om dræn i forhold til bygninger og grønne områder. Afledning af overfladevand og terrænnært grundvand giver problemer for en masse bygningsejere.

Vi får nu en anvisning om omfangsdræn ved bygninger, beskrivelse af gældende lovgivning for grønne områder som fx parker og de overordnede principper for isolering af kælderydervægge, hvor den oparbejdede viden i et andet projekt “Dokumentation af fugtteknik ved udvendig kælderisolering” beskrives.

GI har støttet med 445.000 kroner.

Den bæredygtige byggeproces – Værdibyg

En foranalyse skal afdække hvordan en bæredygtige byggeproces adskiller sig i forhold til en traditionel byggeproces. På den måde kan problematiske områder identificeres, og det vil stå klart, hvad man skal gøre anderledes for at sikre bæredygtighed i byggeriet.

Projektet kaldes den “Den Bæredygtige Byggeproces” og netop byggeprocessen udgør rygraden i byggeriets udvikling, og derfor må bæredygtighed tænkes ind i alle elementer på tværs af alle byggeriprojekters faser og alle byggeriets aktører.

I markedet er der stærkt stigende interesse i at konkretisere og certificere bæredygtighed i byggeriet.

GI har støttet med 477.000 kroner.

Lean i renoveringsprojekter – Lean Construction

De fleste er enige om, at byggebranchen har potentiale til øget produktivitet. Nu undersøger Lean Construction, om anvendelsen af metoden LEAN i renoveringsprojekter styrker samarbejde, kvalitet og forbedrer processer.

Resultatet vil være en række værktøjer, der stilles gratis til rådighed for alle til brug for byggeprojekter.

GI har støttet med 752.000 kroner.

Erhvervsinformatik på Erhvervsuddannelserne – Teknologisk Institut

Erhvervsinformatik er et nyt fag på erhvervsuddannelserne. Faget skal ruste eleverne til at skabe digitale løsninger med anvendelse af f.eks. robot- eller velfærdsteknologi samt give dem kompetencer til at kunne vurdere den teknologiske indflydelse på menneske, job, erhverv og samfund.

I arbejdet med at gennemføre implementeringen af det nye fag, indgår også opkvalificering af underviserne og udvikling af undervisningsforløb og tilhørende undervisningsmaterialer

GI har støttet med 759.568 kroner.

Min vej til succes – Teknik og salg

Seks portrætfilm om unge i håndværksfagene, skal inspirere unge, der er på kanten af uddannelsessystemet og unge, som mangler faglige succeser og tro på sig selv.

Filmene skal også inspirere til uddannelsesvalg inden for byggefagene.

De “ligesindede” unge i portrættet skal med deres uddannelseshistorie vise, at der er muligheder. Også for de unge, som står lidt i stampe.

Med filmene hører også aktiverende vidensmateriale som fx branchebeskrivelse, opgaver samt undervisningsvejledning.

GI har støttet med 636.800 kroner.

Balance imellem materialeforbrug og energibesparelser – Build AAU

Hvis et nyt vindue er godt for klimaet, så skal man lige huske at indregne klimabelastningen ved produktionen af vinduet. Hvis belastningen ved produktion af komponenter, som indgår i en renovering overskrider den klimamæssige gevinst som opnås via energibesparelser, så nytter det jo ikke noget.

Der udføres livscyklusvurdering på udvalgte bygningers renoveringsscenarier hvor disse tre tiltag indgår: efterisolering af klimaskærmen, udskiftning af vinduer til 2 eller 3 lags ruder og opsætning af solceller.

Projektets resultater forventes at medføre opdatering af Bygningsreglementet.

GI har støttet med 417.834 kroner.

Bygningernes rolle på vejen imod et klimaneutralt Danmark – Concito

En kortlægning skal vise hvordan bygninger kan bidrage til den grønne omstilling frem mod 2050. Kortlægningen skal kunne hjælpe byggeriets aktører i at indtænke løsninger som letter bygningens klimaaftryk.

Det kan handle om materialevalg, élektrificering af energisystemet og godt indeklima,

GI har støttet med 1.834.000 kroner.

Relateret indhold