Diskussion om radon i bygninger

Det regnes ikke for sandsynligt, at radonstrålingen fra undergrunden har ændret sig, siden radonkortet blev uudfærdiget i 2001.
Screendump fra hjemmesiden www.radonguiden.dk, som regeringen præsenterede i 2012.
Screendump fra hjemmesiden www.radonguiden.dk, som regeringen præsenterede i 2012.

Der har gennem de senere år været stærk fokus på forekomsten af det radioaktive stof radon i bygninger, og der blev i 2001 udarbejdet et såkaldt “radonkort”, der viser den procentvise andel af enfamilieshuse med høje radonforekomster.

Liselott Blixt, der er sundhedspolitisk ordfører for Dansk Folkeparti, har bedt klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV) oplyse, om det pågældende kort er blevet opdateret i forhold til præciseringen af kravene til nybyggeri i 2010.

Men Radonkortet, som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen ved Statens Institut for Strålebeskyttelse og forskningscenter Risø, er ikke er opdateret siden 2001, oplyser Rasmus Helveg Petersen.

– Det er især i huse, der er opført før 1998, hvor kravet om radonsikring blev indført, at der er risiko for, at det anbefalede radonniveau overskrides, svarer han.

Informativ hjemmeside

Han understreger, at det ifølge byggeloven er bygningsejer, der har ansvar for, at bygningen ikke er sundhedsfarlig at bo i, og derfor er det vigtigt, at danske boligejere er opmærksomme på radon, og hvordan man kan hindre et for højt radonniveau i boligen.

I den forbindelse har regeringen i januar 2012 præsenteret hjemmesiden “radonguiden.dk” for at styrke indsatsen med at oplyse boligejerne om radon.

Radonguiden giver boligejerne en samlet indgang til viden om radon, hvordan man kan måle radon i sit hjem, og hvad man kan gøre, hvis radonniveauet er for højt.

Boligejerne kan indtaste oplysninger om deres egen bolig og med det samme få svar på, om der er særlig risiko for radon. Hjemmesiden indeholder oplysningsfilm, artikler og gode råd om radon. Hjemmesiden blev i 2012 suppleret med en oplysningsfilm om radon på DR1 og DR2′.

Ikke nødvendigt

Ministeren mener, at det “ikke har været nødvendigt at opdatere kortet”, da kortets oplysninger om konkret fundne radonniveauer på radonguiden sammenkædes med de opdaterede krav for nybyggeri samt anbefalinger for ældre byggeri.

– En bruger, der anvender kortet på radonguiden i dag, får oplysninger om såvel risikoen for forhøjet radonniveau i boliger i hans nærområde, som om hvilket niveau der følger af de nye anbefalinger. Det gør sig gældende både i forhold til brugere, som bor i en nybygget bolig og dem, som bor i boliger fra før 2010, oplyser Rasmus Helveg Petersen.

Større risiko i øst

Risikoen for at have et niveau af radon i boligen, der overstiger de gældende anbefalinger, afhænger i høj grad af, hvor i landet man bor.

Der er således meget større radonforekomster i undergrunden i Østdanmark, øerne og Bornholm end i Vestjylland:

– Radonkortet afspejler dette forhold. Der er ikke grund til at tro, at radonforekomsten i undergrunden skulle have ændret sig siden 2001, mener ministeren.

Det anbefales i bygningsreglementet, at radonniveauet i boliger bør ligge på under 100 Bq/m3. Der er dog ikke et krav om, at man som ejer af en ældre bygning skal renovere sin bygning, så den lever op til de anbefalinger om radon, der findes i bygningsreglementet.

Relateret indhold