De rigtige valg til træ-byggerne

Træs bløde udtryk et godt supplement til stål og beton, men det er ikke uden udfordringer at bygge med træ. Et grundigt forarbejde kan dog spare bygherren for mange problemer.
Træ bliver i stigende omfang anvendt i forbindelse med renovering og anlæg af nye pladser og rum i landets større byer. Her er det Sluseholmen.
Træ bliver i stigende omfang anvendt i forbindelse med renovering og anlæg af nye pladser og rum i landets større byer. Her er det Sluseholmen.

Anvendelse af træ i udemiljøet er en videnskab, præcis som det gælder for andre byggematerialer. Det faktum forbigås desværre ofte i projekteringen og i udbuddene fra bygherre.

– Der er mange forhold man som bygherre bør tage stilling til, hvis man ønsker en lang funktionstid, når man anvender træ som byggemateriale. Både i forhold til træets anvendelsesklasse, dets styrke, træets udseende og kvalitet samt eventuelt behov for overfladebehandling og træbeskyttelse, forklarer Thomas Mark Venås, som har arbejdet med træ på Teknologisk Institut gennem de seneste ti år.

Godt og skidt

Træ som byggemateriale har mange gode egenskaber, hvoraf de største er en høj styrke-til-vægt ratio, at træ er let at bearbejde, at det er elastisk og CO2-neutralt samt har en lav varmeledningsevne. Men træ har også svagheder som det er vigtigt at huske på for eksempel i forhold til valg af træ i et udbud samt levering og håndtering af materialet til og på pladsen. Træs største svagheder er, at det er bionedbrydeligt, brandbart og udviser fugtafhængige dimensionsændringer.

Hvis man har lagt sig fast på, at et element i et udemiljø skal konstrueres i træ, bør man først og fremmest overveje, hvilken risiko der er for, at træet kan blive nedbrudt af biologiske organismer.

Beskyttelse

– Risikoen for svamp- eller insektangreb er størst, hvis træet er i kontakt med havvand, jord/ferskvand eller er eksponeret uden beskyttelse mod opfugtning (for eksempel uden et beskyttende halvtag). Det afgørende er, om træet er permanent opfugtet eller om det har mulighed for at tørre ud. De fleste svampe og insekter lever bedst i permanent fugtigt træ, siger Thomas Mark Venås.

Der er flere muligheder for at beskytte træet mod nedbrydning. En af mulighederne er kemisk beskyttelse, for eksempel trykimprægnering af høj kvalitet (eksempelvis via NTR-klassificering) eller ved valg af træ med høj naturlig varighed. Et forholdsvis nyt alternativ er såkaldt modificeret træ, hvor beskyttelsen primært opnås ved at forhindre vandoptagelse i træet gennem blokering af porøsiteter. Endelig kan overfladebehandling være en løsning eller et supplement.

Forsvarligt tryk

– Mange bygherrer anvender ikke trykimprægneret træ, selvom dette i mange tilfælde har vist sig som et kosteffektivt valg. Dette skyldes, at trykimprægneret træ indeholder kobber, og det afskrækker mange, fortæller Thomas Mark Venås, og understreger, at trykimprægneret træ kan fremstilles fuldt forsvarligt, og at de midler, der anvendes til trykimprægnering i Danmark er godkendt af Miljøstyrelsen.

Ofte falder valget derfor på en naturligt holdbar træart. Men hvordan beskriver man dette i et udbud? For træ er et materiale med store naturlige variationer og disse variationer findes i enkelttræet, mellem enkelte træer og mellem skovbevoksninger og kan for eksempel give sig udslag i en stor variation på densiteten i træet. Disse variationer får man sjældent indtryk af, når man slår op i diverse tabeller og bøger, men det er en vigtig faktor når det rette træ skal vælges.

Relateret indhold