Alle byggearbejdere skal registreres

Obligatorisk sikkerhedskort skal forebygge social dumping og dårlig sikkerhed.
Regeringen, SF og Enhedslisten er enige om at indføre obligatorisk sikkerhedskort på danske byggepladser. Det nye ID-kort skal blandt andet modvirke social dumping og løfte arbejdsmiljøet. Foto: Colourbox.
Regeringen, SF og Enhedslisten er enige om at indføre obligatorisk sikkerhedskort på danske byggepladser. Det nye ID-kort skal blandt andet modvirke social dumping og løfte arbejdsmiljøet. Foto: Colourbox.

Regeringen, SF og Enhedslisten blev onsdag enige om at indføre obligatorisk sikkerhedskort på danske byggepladser. Det nye tiltag skal modvirke social dumping og løfte arbejdsmiljøet, og med det nye kort har byggearbejdere og håndværkere tydelig dokumentation, når myndigheder fra eksempelvis SKAT eller Arbejdstilsynet dukker op, så de hurtigt kan tjekke, om forholdene er i orden.

Bygge- og anlægsbranchen er en af de brancher, der er hårdest ramt af alvorlige ulykker, og hvor ulykkestallet ikke er faldende, som man ser det i andre brancher. Den svigtende sikkerhed kan ifølge regeringen skyldes, at der på en byggeplads ofte er både entreprenører og underentreprenører, og derfor kan det være vanskeligere at sørge for sikkerheden end i andre brancher.

Udenlandsk arbejdskraft

Desuden er bygge- og anlægsbranchen præget af en høj andel af udenlandsk arbejdskraft med begrænset kendskab til de danske regler om arbejdsskader, ligesom det kan være svært at afgøre, hvem der er arbejdsgiver for de ansatte.

Sidst, men ikke mindst, er der ifølge forligspartierne grund til, at tro, at nogle ansatte bevidst undlader af at indgive en anmeldelse om en arbejdsulykke, fordi den ansatte ikke arbejder lovligt i Danmark.

Det nye obligatoriske sikkerhedskort skal blandt andet sikre, at de ansatte kender deres rettigheder, og det klart fremgår hvem, der er ansvarlig for de ansatte på byggepladsen.

Frygt for repressalier

Sikkerhedskortet bliver obligatorisk for alle, og det skal indeholde oplysninger om navn, arbejdsgiver, social sikring, obligatorisk arbejdsskadeforsikring og erhvervsforsikringsdækning.

– Nu rydder vi op på de danske byggepladser. Vi skal sætte ind mod, at der kravler håndværkere rundt på stilladserne, der ikke kender deres rettigheder, eller undlader at anmelde en arbejdsskade af frygt for repressalier. Arbejdsmiljøet skal være i orden på byggepladserne, uanset hvilket land der står på passet. Det vil det obligatoriske sikkerhedskort bidrage til, siger finansminister Bjarne Corydon (S).

Der nedsættes nu en arbejdsgruppe, der skal komme med en model for den konkrete udformning af sikkerhedskortet. Arbejdsgruppen skal aflevere sine anbefalinger, så kortet er implementeret inden sommeren 2015. Med kortet vil alle lønmodtagere i branchen skulle registreres.

Nyt redskab

Enhedslistens politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen peger på, at sikkerhedskortet giver fagforeninger og myndigheder et nyt og vigtigt redskab i kampen mod social dumping, som fagbevægelsen længe har ønsket sig:

– Det er et stort problem, at arbejdsgivere importerer og udnytter underbetalt arbejdskraft til at presse lønnen i Danmark og fortrænge lønmodtagere med overenskomst. ID-kortet vil gøre det lettere for myndighederne at kontrollere, at arbejdet på byggepladserne foregår på ordentlige vilkår. På den måde kan vi få bugt med fuskerfirmaer, som udnytter illegal eller underbetalt arbejdskraft, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Fromt ønske

Direktør Peter Stenholm fra Dansk Byggeri understreger, at det er begrænset, hvor meget branchen endnu ved om planerne om id-kortet, men han slår også fast, at hvis intentionen er at nedbringe antallet af arbejdsulykker, og initiativet virker, er Dansk Byggeri positive:

– Men vi har et fromt ønske om, at man undgår yderligere administrative byrder for virksomhederne. Samtidig må det nye kort ikke påføre virksomhederne unødige omkostninger, og sidst, men ikke mindst, bør myndighederne være smidige i forhold til udformningen af kortet. Er der nogen, som i forvejen anvender en lignende model, er der ingen grund til at lave noget nyt, siger Peter Stenholm til Dagens Byggeri.

Gode erfaringer

Han ser frem til, at Dansk Byggeri inviteres til forhandlinger om udformningen af ordningen og peger også på, at tidligere ideer om id-kort på byggepladserne er skudt ned i forhold til EU-reglerne, men han formoder på den anden side, at regeringen, inden det nye initiativ blev præsenteret, har undersøgt, om det kan lade sig gøre uden at overtræde EU’s regler.

Flere grupper i Danske Malemestre har allerede i flere år haft en frivillig ordning med id-kort. Den fungerer ved, at medlemmerne bestiller et antal kort med navn og billede på medarbejderen og virksomhedens navn, og det fungerer fint. Ole Draborg fra Danske Malermestre har hele tiden ment, at skal det give nogen mening, skal det gælde generelt for alle på byggepladserne, og han hilser forliget mellem regeringen, SF og Enhedslisten velkommen.

Må ikke stå alene

Formanden for Dansk Håndværk, Niels Techen, er meget positiv over for forslaget om sikkerhedskortet, men han slår samtidig fast, at det ikke kan stå alene:

– Det nytter ikke noget at indføre id-kort, hvis ikke myndighederne følger det op med en effektiv og skærpet kontrol. I Dansk Håndværk støtter vi gerne initiativer, der kan bekæmpe social dumping, der ikke alene rammer byggearbejderne, men i særdeleshed også de mindre håndværkervirksomheder. Men det må også være et krav, at den nye ordning ikke skaber yderligere administrative og økonomiske byrder, siger Niels Techen til Dagens Byggeri.

Relateret indhold