500 deltagere: Konferencen Future Greenland var igen en succes

Future Greenland 2024 satte fokus på den grønlandske bæredygtighedsagenda. En agenda, der berører såvel infrastruktur som byggeri og ikke mindst social bæredygtighed i byggeriet.
Future Greenland 2024 satte fokus på den grønlandske bæredygtighedsagenda. En agenda, der berører såvel infrastruktur som byggeri og ikke mindst social bæredygtighed i byggeriet.

– Jeg er en meget træt mand, men jeg er også en meget glad mand. Sammen med teamet her på Grønlands Erhverv, synes jeg godt, vi kan være stolte over afviklingen af Future Greenland 2024. Sådan siger direktør Christian Keldsen, da Dagens Byggeri fanger ham i en ledig stund efter to travle konferencedage, hvor i omegnen af 50 indlægsholdere og 500 konferencegæster var samlet om dagsordenen ‘Potentialet for et bæredygtigt Grønland – hvorfor, hvordan og hvad?’

Konferencen var den niende i rækken og fandt sted på Katuaq, Grønlands kulturhus i Nuuk den 14. og 15. maj. Målet med Future Greenland 2024 var endnu engang at åbne dørene til verden samt invitere interessenter og meningsdannere fra såvel Grønland som udlandet til en diskussion om fremtidens liv og erhverv i Grønland. Et centralt omdrejningspunkt var de mange aspekter af bæredygtighedsagendaen, som Grønland kan bygge på.

Læs også: Grønland: Byggeriet i Nuuk går stærkt lige nu – men væksten skal styres med omtanke

Skal være åben mod omverden

Verden kalder på bæredygtige løsninger og Grønland kan meget vel være i en god position til at levere på mange af disse. Men hvad er Grønlands potentiale, hvorfor skal man overhovedet overveje bæredygtighed som en måde at leve og drive erhverv på? Hvordan kan man kombinere globale tendenser med lokale traditioner og forretningsbehov med henblik på at realisere det potentiale, der er Grønland?

Brancheforeningen Grønlands Erhverv, hvor Christian Keldsen er direktør, havde på denne niende Future Greenland tiltrukket 50 oplægsholdere og 500 konferencegæster. Bæredygtighed - både økonomisk og social - samt infrastruktur var nogle af de store emner på todages-konferencen.
Brancheforeningen Grønlands Erhverv, hvor Christian Keldsen er direktør, havde på denne niende Future Greenland tiltrukket 50 oplægsholdere og 500 konferencegæster. Bæredygtighed – både økonomisk og social – samt infrastruktur var nogle af de store emner på todages-konferencen.

– Grønlands Erhverv ønsker at konferencen gør samfundsdebatten om vores lands udvikling stærkere forankret i en fælles anerkendelse af, at vi ikke kan skabe den nødvendige økonomiske vækst uden et sundt erhvervsliv, flere private virksomheder og en større eksport. Den debat kræver bred involvering af mange organisationer og aktører i samfundet, men den kræver også, at vi påkalder os verdens opmærksomhed og inviterer mulige samarbejdspartnere indenfor, siger Christian Keldsen.

Alle i værdikæden skal med

Samarbejdspartnere kan eksempelvis være investorer, og derfor havde årets konference et tydeligt internationalt islæt med repræsentationer fra en række lande – heriblandt Danmark, Island, Færøerne, Canada, USA, Irland, Finland og Letland. Ud over bæredygtighed er energisektoren også på dagsordenen i Grønland. Et kig i krystalkuglen afslører håbet om infrastrukturprojekter inden for Power-to-X, Carbon Capture and Storage samt øget udnyttelse af vandkraft; en indsats der hænger sammen med et generelt ønske om højere grad af bæredygtighed.

Generalsekretær i Nordisk Ministerråd, Karen Ellemann, var på scenen med et indlæg med titlen Sammen om en bæredygtig fremtid. Future Greenland 2024 er lykkedes med at involvere både politikere og erhvervsledere. Dette mix er ifølge Christian Keldsen med til at få ting til at ske - især når der netværkes i pauserne. Foto: Lars Heilmann
Generalsekretær i Nordisk Ministerråd, Karen Ellemann, var på scenen med et indlæg med titlen Sammen om en bæredygtig fremtid. Future Greenland 2024 er lykkedes med at involvere både politikere og erhvervsledere. Dette mix er ifølge Christian Keldsen med til at få ting til at ske – især når der netværkes i pauserne. Foto: Lars Heilmann

– Bæredygtighedstanken er for alvor slået igennem i Grønland, og det mærker vi især i byggebranchen. Et af de emner, vi beskæftigede os med på konferencen, var således, hvorledes vi kan få alle de små og mellemstore byggevirksomheder med på vognen. Interessen er der, men vi skal jo også have udbredt de nødvendige teknologier, og i den sammenhæng har vi ladet os inspirere af den indsats, man har gjort på Færøerne, forklarer Christian Keldsen.

Læs også: Ny multihal skal være det altfavnende samlingspunkt for hele Nuuk

Social bæredygtighed er i fokus

Han understreger dog, at bæredygtighed handler om mere end blot CO2-aftryk. Godt nok er man på vej til at implementere certificeringsordningen DGNB i det grønlandske byggeri, lige som begreber som EU-taksonomi, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) og ESG (Environment, Social & Governance) har en afsmittende effekt. Men ifølge Christian Keldsen er det sociale aspekt af bæredygtighed, altså S’et i ESG, mindst lige så vigtigt for fremtiden i den grønlandske byggebranche.

Konferencen Future Greenland afholdes hvert andet år. Dette års konference var niende udgave.
Konferencen Future Greenland afholdes hvert andet år. Dette års konference var niende udgave.

– Det er en tendens, vi mærker meget tydeligt, og en tendens vi føler er vigtig, nemlig det faktum, at virksomhederne har et tydeligt aftryk på samfundet. Vi er tæt på hinanden heroppe på Grønland, og derfor har det en tydelig og afsmittende effekt, hvorledes vi behandler hinanden. Potentialet her i Grønland er stort, og det skal vi forstå at dyrke på den bedst mulige måde. Det kan en konference som Future Greenland være med til, slutter Christian Keldsen.

Find og læs de to seneste numre af Dagens Byggeris temamagasin Nordatlanten her. Næste udgave udkommer i juni og vil bl.a. indeholde mere om Future Greenland 2024.

Relateret indhold