Vejfond har lange udsigter

Dansk Vejforening og partiernes transportordførere deler interessen for udfordringerne på vejområdet. Men en Vejfond er de ikke enige om.
Dansk Vejforening ser gerne en Vejfond, som i løbet af de kommende 25 år skal afsætte fem milliarder kroner årligt til vedligeholde og udvikling af de danske veje. Men der er ikke politisk opbakning til idéen. Foto: Colourbox.
Dansk Vejforening ser gerne en Vejfond, som i løbet af de kommende 25 år skal afsætte fem milliarder kroner årligt til vedligeholde og udvikling af de danske veje. Men der er ikke politisk opbakning til idéen. Foto: Colourbox.

I sommerens løb præsenterede Dansk Vejforening ideen om en Vejfond, der skal finansiere vejnettet over et længere perspektiv. Vejfonden skal i løbet af de kommende 25 år afsætte fem milliarder kroner om året til vedligehold og udvikling af de danske veje.

Derfor holdt Dansk Vejforening forleden et møde på Christiansborg med deltagelse af seks transportordførerne fra Folketingets partier, og ifølge sekretariatschef Helle Michelsen var mødet vellykket:

Vi skal ikke blande den statslige og den kommunale opgaveløsning. Hvis vi begynder at bruge de knappe statslige midler på kommunevejene, går det helt galt.

Kristian Pihl Lorentzen (V), transportordfører.

– Der var en stor interesse for det vejpolitiske område. Desværre kom Vejfonden ikke med i regeringsgrundlaget, og derfor inviterede vi transportordførerne til mødet, siger Helle Michelsen til Dagens Byggeri.

Vejenes tur

Det kneb med begejstringen hos politikerne, når det gælder oprettelsen af en vejfond, men de nævnte ifølge Helle Michaelsen muligheden af en ny infrastrukturfond, der skal beskæftige sig med transportområdet generelt:

– Her skal midlerne overvejende bruges på vejene. Den nye regering har lovet, at “det skal være vejenes tur”, siger Helle Michelsen.

Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, der var med ved konferencen på Christiansborg, synes, at det er fornuftigt at tænke mere helhedsorienteret og langsigtet:

– Jeg er ikke i tvivl om, at vi får skabt mere for pengene og en større bevidsthed hos virksomheder og kommuner omkring hvilken infrastruktur, der er undervejs. Ideen om en Vejfond er jeg tvivlende over for. Det er vigtigt at se vores infrastruktur i sammenhæng, og vi bør nok holde fast i princippet om en infrastrukturfond, siger Kristian Pihl Lorentzen til Dagens Byggeri.

Vanskelig opgave

Han er dog også overbevist om, at det bliver en vanskelig opgave at finde penge til infrastrukturprojekterne:

– Der er mange, som har ventet på, at det skulle blive vejenes tur i kølvandet på folketingsvalget. Men det kasseeftersyn, som finansministeren har gennemført, har afdækket, at der dels ikke er nogen penge at rutte med, og dels at vores nationale anlægsloft er presset til det yderste. Derfor har regeringen med finanslovsudspillet tilkendegivet, at det desværre ikke er muligt at søsætte nye projekter, siger Venstres transportordfører videre.

Han afviser dog, at det er staten, der skal medvirke til finansieringen af vedligeholdelse af de kommunale veje:

– Vi skal ikke blande den statslige og den kommunale opgaveløsning. Hvis vi begynder at bruge de knappe statslige midler på kommunevejene, går det helt galt, slutter Kristian Pihl Lorentzen.

Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, er tvivlende i forhold til en Vejfond. Foto: Venstre.
Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, er tvivlende i forhold til en Vejfond. Foto: Venstre.

Relateret indhold