Uklarhed i stramning af RUT-lovgivning

Enten skal der "gives tilladelse til" manglende overholdelse af RUT-pligt, eller også skal "det straffes".
Ordet "sanktionere" har dobbeltbetydning og er derfor uheldig at bruge i bemærkninger til lovteksten om RUT. Foto: Colourbox.
Ordet "sanktionere" har dobbeltbetydning og er derfor uheldig at bruge i bemærkninger til lovteksten om RUT. Foto: Colourbox.

Lovgivning bør være klar og ikke kunne misforstås, men beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensens (S) forslag til ændring af loven om udstationering af lønmodtagere giver mulighed for stik modsatte opfattelser af, om overtrædelser af RUT-meldepligt er acceptabelt, eller om det er ulovligt.

Hensigten med lovændringen er at indføre en fordobling af bødeniveauet ved gentagne overtrædelser af anmeldelsespligten til RUT.

Udenlandske virksomheder, som leverer tjenesteydelser i Danmark, og som udstationerer medarbejdere i den forbindelse, har siden den 1. maj 2008 haft pligt til at anmelde en række oplysninger til Registret for Udenlandske Tjenesteydere – RUT.

Skærpet pligt

I 2010 og 2013 blev anmeldelsespligten til RUT skærpet på en række punkter, men nu sker der altså yderligere skærpelser.

– Oplysningerne i RUT er et vigtigt redskab for både myndighederne og arbejdsmarkedets parter for at sikre, at udenlandske tjenesteydere overholder danske regler og vilkår, når de midlertidigt udfører arbejde i Danmark, bemærker ministeren.

Kan misforstås

Der er imidlertid en uklarhed i bemærkningerne til lovteksten, der kan misforstås:

– Det er derfor af stor betydning, at udenlandske tjenesteydere overholder anmeldelsespligten til RUT og at manglende overholdelse af anmeldelsespligten “sanktioneres” effektivt….

Ordet “sanktioneres” betød oprindeligt “accepteres”, men har de senere år ændret betydning til også at kunne opfattes som “medfører en sanktion”.

Store Danske Ordbog beskriver ordet som “give sin tilladelse eller sit samtykke til”, hvilket næppe er den mening, loven skal forstås.

Men det kan ifølge samme ordbog også betyde det stik modsatte – “indføre eller håndhæve foranstaltninger der skal straffe, presse eller tvinge nogen”.

Skal ændres

Enhedslistens ordfører mod social dumping Finn Sørensen, siger til Dagens Byggeri, at lovteksten selvfølgelig skal være klar og utvetydig, og han vil derfor i forbindelse med selve lovbehandlingen tage initiativ til at få ændret ordlyden, så det ikke bevidst eller ubevidst kan misforstås.

Advokat Stephan Falsner, der ikke mindst fører sager ved Arbejdsretten, understreger, at lovgivningen ikke må kunne misforstås, og at det er uheldigt at anvende et ord som “sanktionere” i forbindelse med en lovgivningstekst, når ordet har to modsat rettede betydninger:

– Man kunne i stedet i bemærkningerne til forslaget have skrevet, at “manglende overholdelse af anmeldelsespligten medfører effektive sanktioner”, siger Stephan Falsner til Dagens Byggeri.

Op til 20.000 kroner

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2015 mellem regeringen, Enhedslisten og SF blev det aftalt, at bøden ved overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT skal skærpes ved gentagne overtrædelser, og at bøden skal hæves med 100 procent anden gang reglerne overtrædes.

Det følger endvidere af aftalen, at Arbejdstilsynet får mulighed for at udstede administrative bødeforelæg med fordobling af bøden i sager om gentagen overtrædelse af anmeldelsespligten.

– Baggrunden for aftalen om skærpelsen af bødeniveauet i gentagelsestilfælde er, at en række udenlandske tjenesteydere gentagne gange ikke overholder anmeldelsespligten til RUT, og at der derfor er et behov for at skærpe straffen i gentagelsessituationer, forklarer ministeren.

Bødeniveauet for udenlandske virksomheders manglende overholdelse af anmeldelsespligten til RUT er 10.000 kroner i normaltilfælde.

Relateret indhold