Toner rent flag: 70 procents reduktion er umulig

Aalborg Portland kommer ikke i mål med at sænke sin CO2-udledning med 70 procent i 2030 på grund af dyr omstilling. 25 procent er mere realistisk.
Cementindustrien er CO2-tung, og Aalborg Portland hører til en sektor, der ikke vil være i stand til at opfylde den politiske målsætning om at reducere CO2-udslippet med 70 procent i 2030. Foto: Aalborg Portland.
Cementindustrien er CO2-tung, og Aalborg Portland hører til en sektor, der ikke vil være i stand til at opfylde den politiske målsætning om at reducere CO2-udslippet med 70 procent i 2030. Foto: Aalborg Portland.

Dansk CO2-udledning

  • 70,8 mio. ton CO2 udledte Danmark i 1990.
  • 50,8 mio. ton blev udledt i 2017.
  • 21 mio ton skal Danmark højst udlede i 2030.

Opgaven er i sin ordlyd ligetil: Danmarks udledning af drivhusgasser skal i 2030 være 70 procent lavere end i 1990. Den praktiske udførelse er dog en helt anden og vanskeligere sag. Det fortæller direktør i Aalborg Portland i dagens udgave af Børsen.

– Med de nuværende konditioner og forudsigelser, der er på priser og tilgængelighed af brændsler, når vi ikke i mål, siger Michael Lundgaard Thomsen og fortsætter:

– Vi vil være en af de sektorer, der ikke kan nå i mål i 2030, uden at man får gjort eksempelvis biogas mere økonomisk rentabelt, eller at man får noget teknologi med CO2-fangst, der er økonomisk rentabelt. Og det er det ikke i øjeblikket.

Ifølge direktøren vil Aalborg Portland, der er en af landets mest energislugende virksomheder, realistisk set nå en besparelse på 25 procent.

Michael Lundgaard Thomsen er foruden direktør også formand for et af regeringens 13 nedsatte klimapartnerskaber, der skal komme med bud på løsninger af udslipsproblematikken. Det er ikke sikkert, alle sektorer kan levere 70 procents reduktion, men så bliver opgaven for alle andre større.

Når Aalborg Portland må melde ud, at de ikke kommer i mål, skyldes det to forhold: de nødvendige teknologier er ikke alle udviklet endnu, og energikilder, der ikke er fossile, er for dyre.

Relateret indhold