Talgymnastik om ny Limfjordsbro

Hverdagsdøgntrafikken i Limfjordtunnelen stiger fra de nuværende cirka 74.000 køretøjer til cirka 79.000 køretøjer i 2020, hvis der ikke bygges en ny forbindelse.
Hverdagsdøgntrafikken i Limfjordtunnelen stiger fra de nuværende cirka 74.000 køretøjer til cirka 79.000 køretøjer i 2020, hvis der ikke bygges en ny forbindelse. Foto: Colourbox.
Hverdagsdøgntrafikken i Limfjordtunnelen stiger fra de nuværende cirka 74.000 køretøjer til cirka 79.000 køretøjer i 2020, hvis der ikke bygges en ny forbindelse. Foto: Colourbox.

Der har fra flere sider været rejst påstande om, at en Egholm-motorvej – Ny Limfjordsbro – der står færdig i 2020, kun vil aflaste Limfjordstunnelen med cirka 16 procent, og at en årlig stigning i trafikken på kun 1,6 procent “ikke er usandsynlig”.

Dermed vil der, hvis påstandene holder, allerede i 2030 være mere trafik i Limfjordstunnelen end i dag. Det frygtes på den baggrund, at der til den tid opstår “et pres for etablering af yderligere en Limfjordsforbindelse ved Aalborg som paralleltunnel”.

Transportminister Magnus Heunicke (S) oplyser, at ifølge Vejdirektoratet vil hverdagsdøgntrafikken i Limfjordtunnelen stige fra de nuværende cirka 74.000 køretøjer til cirka 79.000 køretøjer i 2020, “hvis der ikke bygges en ny forbindelse”. Limfjordstunnelens kapacitet er vurderet til cirka 80.000 køretøjer pr. hverdagsdøgn.

Flere på Egholmforbindelse

Hvis Egholmlinjen etableres, vil den ifølge Vejdirektoratet få en fjordkrydsende trafik i 2020 på cirka 21.500 køretøjer pr. hverdagsdøgn. Samtidig vil trafikken i Limfjordstunnelen blive reduceret til cirka 66.000 køretøjer, svarende til en aflastning på 16,5 procent.

– Vejdirektoratet oplyser endvidere, at hverdagsdøgnstrafikken ifølge beregningerne i 2030 vil være steget til ca. 70.000 køretøjer i Limfjordstunnelen og cirka 23.500 køretøjer på Egholmforbindelsen, hvilket svarer til en årlig vækst på 0,5 procent i Limfjordstunnelen og 0,9 procent på Egholmforbindelsen.

Egholmlinjens kapacitet vurderes at være cirka 55.000 køretøjer pr. hverdagsdøgn:

– Efterhånden som trafikken i Limfjordstunnelen igen nærmer sig kapacitetsgrænsen, vil en større andel af den fjordkrydsende trafik i stedet vælge Egholmlinjen, oplyser Magnus Heunicke, der også peger på, at det samlede anlægsbudget er 6,2 milliarder kroner for Egholmforbindelsen

Relateret indhold