Stor indsats mod støj fra motorvejsudvidelse

Indsatsen for begrænsning af vejtrafikstøj fra Køge Bugt Motorvej er primært fokuseret på at reducere antallet af støjbelastede boliger.
I forbindelse med udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge skal der gøres en del for, at omgivelserne generes mindst muligt at støj. Foto: Colourbox.
I forbindelse med udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge skal der gøres en del for, at omgivelserne generes mindst muligt at støj. Foto: Colourbox.

I forbindelse med udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge gennemfører Vejdirektoratet en række indsatser for at beskytte omgivelserne mod vejstøj.

Der er tale om en vejstrækning, hvor der på store strækninger udvides mod bolig- og erhvervsområder, men det står nu fast, at hele strækningen efter den færdige udbygning vil være udført med støjdæmpende asfalt, ligesom der opsættes nye støjskærme, og forholdene ved eksisterende skærm og vold forbedres.

Det fortæller transportminister Magnus Heunicke (S), der nævner følgende områder, hvor der opsættes nye fire meter høje skærme:

– På østsiden af motorvejen mellem Karlslunde Centervej og Karlslundestien

– Langs både vest- og østsiden af motorvejen over Karlslunde Mosevej

– Langs de nordvendte ramper ved Karlslunde rasteanlæg

– I skillerabatten langs både vest- og østsiden af motorvejen ved Karlslunde

rasteanlæg

– Langs østsiden af motorvejen ved Ølsemagle Øst

– Langs den nordlige tilkørselsrampe ved Lyngvej

– Langs den sydlige frakørselsrampe ved Lyngvej

– Langs østsiden af motorvejen forbi haveforeningen til Ølbyvej

Primært boliger

Samtidig nedtages den eksisterende støjskærm langs østsiden af motorvejen over Tåstrupvej og erstattes af en ny fire meter høj støjskærm, og den eksisterende støjvold langs østsiden af motorvejen mellem Karlslundestien og Karlslunde Mosevej forhøjes med cirka tre meter:

– Der gennemføres således en række indsatser for at beskytte omgivelserne mod vejstøj, men de omfatter ikke støjafskærmning ud for skovområdet ved Karlslunde. Det skal ses i sammenhæng med, at strategien og indsatsen for begrænsning af vejtrafikstøj primært er fokuseret på at reducere antallet af støjbelastede boliger mm., hvor mennesker bor og opholder sig mest. Det skyldes, at vejstøj ifølge WHO har sundhedsskadelige virkninger og ved længere tids påvirkning kan føre til helbredsproblemer, oplyser Magnus Heuniucke.

Relateret indhold