Stop for letsindig omgang med farligt affald

Videncenter om farlige stoffer skal kunne stå på egne ben efter en indkøringsperiode på 2½ år.
Det nye videncenter skal blandt andet fremme genanvendelsen af byggeaffald. Foto: Colourbox.
Det nye videncenter skal blandt andet fremme genanvendelsen af byggeaffald. Foto: Colourbox.

Der er i fremtiden ingen undskyldninger, hverken gode eller dårlige, hvis man som eksempelvis byggevirksomhed ikke behandler miljøfarlige stoffer og materialer som PCB, asbest og bly efter forskrifterne.

Dansk Byggeri har længe arbejdet for at samle branchens interessenter om et Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald, og nu er pengene på plads med hjælp fra GI, Realdania og Miljøstyrelsen.

Det kan jo ikke blive ved med, at der er videncentre, som ikke er selvfinansierende, så brugerne betaler for den fortsatte drift.

Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Man har desuden holdt en konkurrence i EU-udbud om at løfte opgaven med at styrke kompetence- og videnformidling, og her blev vinderne et konsortium bestående af Teknologisk Institut, Golder Associates og KommunikationsKompagniet. Opgaven er primært at øge viden og formidling mellem bygherre, entreprenører, rådgivere og kommuner, og hvem der har hvilket ansvar på området.

Koordinering et must

– På mange måder har vi tilstrækkelig lovgivning om, hvordan vi skal håndtere de miljøfarlige stoffer og byggeaffaldet. Men skal vi effektivisere arbejdet, er koordinering et must, og det er i virkeligheden først og fremmest her, udfordringerne skal findes. Det, håber vi, at det nye videncenter kan være med til at afhjælpe i de kommende år, siger direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri.

Videncentret skal de første 2½ år levere gratis viden, hvorefter der skal udvikles en forretningsmodel, som sikrer, at centeret kan køre videre på markedsmæssige betingelser.

– Der skal ikke mindst være fokus på det farlige affald, og hvordan vi kan fremme genanvendelse af byggeaffald. Byggeaffaldet udgør omkring en tredjedel af den samlede affaldsmængde i Danmark. Vi kan se, at kommuner og rådgivere, der udbyder nedrivningsopgaver, har tilstrækkeligt fokus på behandlingen af de farlige stoffer som PCB, bly, kviksølv og asbest, forklarer Michael H. Nielsen til Dagens Byggeri.

Selvfinansierende

Ideen er altså, at det nye videncenter skal være selvfinansierende på længere sigt, men det er tidligere set, at den slags projekter må lukke igen, når først staten trækker sig ud i forhold til økonomiske støtte. Dagens Byggeri spurgte derfor Michael H. Nielsen, hvordan det nye videncenter skal kunne være selvfinansierende, når Energisparerådet ikke kan:

– Det er et godt spørgsmål. Det kan jo ikke blive ved med, at der er videncentre, som ikke er selvfinansierende, så brugerne betaler for den fortsatte drift, slutter Dansk Byggeris direktør.

Relateret indhold