Skovene kan levere cirka 5000 huse pr. år

Hugsten fra de danske skove kan årligt levere træ nok til rigtig mange danske huse eller boligenheder, vurderer direktør i Dansk Skovforening Jan Søndergaard, der håber, træ kan forgrene sig mere i byggebranchen.
Der er masser af byggematerialer ude i de danske skove, lyder det fra Dansk Skovbrugs direktør Jan Søndergaard. Foto: Screenshot ft.dk.
Der er masser af byggematerialer ude i de danske skove, lyder det fra Dansk Skovbrugs direktør Jan Søndergaard. Foto: Screenshot ft.dk.

Når man har fået både taletid og mikrofon, bestemmer man selv spørgsmålene. Sådan var det også for direktør i Dansk Skovforening

Jan Søndergaard, da han i sidste uge fik ordet under Boligudvalgets offetlige høring om “Bæredygtigt byggeri i træ”.

– Har vi nok, så vi kan bygge fremtidens byer af træ? Nej, vi har ikke helt nok herhjemme – endnu, indledte han.

Helt sølle står det dog ikke til. Af Danmarks samlede areal på cirka 43.000 kvadratkilometer er omtrent de 14 procent – eller 620.000 hektar – dækket med skov, og den samlede mængde af træ tager til. Den årlige tilvækst er på cirka 6,5 millioner kubikmeter, mens den årlige hugst opgøres til cirka 3,7 millioner kubikmeter. De fordele sig mellem løvtræ (1,1) og nåletræ (2,6).

– Der er væsentligt mere træ i skoverne, end vi tager ud, så der er plads til, at vi kan øge forbruget, fortalte Jan Søndergaard.

For byggebranchen er det nåletræ, der er interessant. Det er nåletræ, der bliver til konstruktionstræ, det bruges til spær, reglar og limtræ. Løvtræ er mere til boligindretning såsom møbler og gulve.

5000 huse

– Hvor mange huse kan den danske hugst give plads til, spurgte Jan Søndergaard og leverede dernæst svaret.

– Forsigtigt sagt: cirka en halv million kubikmeter nåletrætømmer, hvor vi har det dobbelte, det svarer til, at der ud fra savværket vil komme 250.000 kubikmeter bygningstræ. Bruger vi nøgletal, for hvor meget en bolig bruger, kan det groft omregnes til 5000 huse eller boligenheder om året.

Han tilføjede, at der årligt påbegyndes mellem 10.000 og et par og 20.000 nye huse i Danmark. Sådan har billedet i hvert fald været i en årrække.

Omfanget af hugsten stiger stille og roligt. Omtrent 5000 huse kan Danmark i øjeblikket hive ud af skovene. Foto: Screenshot ft.dk.
Omfanget af hugsten stiger stille og roligt. Omtrent 5000 huse kan Danmark i øjeblikket hive ud af skovene. Foto: Screenshot ft.dk.

Direktøren efterlyste dernæst større politisk vilje til at understøtte mere nytteskov i Danmark. Der mangler nemlig 500 hektar mere skov, som Dansk Skovforening forventer, at Folketinget finder ud af, hvordan skal se ud. Direktøren gav sog sit besyv med.

– Vi skal lave nogle skove, som vokser hurtigt og som optager meget CO2. Vi skal have et stort indslag af nåletræ, for det er det, vi skal bruge til at bygge vores huse af.

Hvis vi fordobler skovarealer, vil optaget binde op mod 30 procent af den samlede CO2-udledning i hele Danmark, påpegede indlægsholderen.

Europas skove rumemr muligheder

Det er ikke kun på dansk jord, at at potentialet for bæredygtig boligbyggeri vokser ud af skovene. Billedet er det samme rundt omkring i Europa. Det kunne adjunkt fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet Emil Engelund Thybring berette.

– Der er træ nok. Fra 2005-2015 voksede det samlede skovareal i Norden og Baltikum med over 10.000 hektarer og tilvæksten var på mere end 59 millioner kubikmeter træ. I hele EU voksede 417.000 hektar til med skov, og tilvæksten var på over 310 millioner kubikmeter træ, sagde han og tilføjede siden:

– Hvis vi forestiller os, at 20 procent af den forøgede mængde træ ude i skovene blev brugt til trækonstruktioner, så er det estimeret af Teknologisk Institut, at vi hvert eneste år kunne opføre lidt over 650.000 nye boliger i etageejendomme i Europa. Og det er – igen – hvert evigt eneste år, fordi træ er en fornybar ressource. Så der er nok til at vi kan bygge meget mere med træ, end vi faktisk gør det.

Relateret indhold