Regeringen skaber tvivl om den grønne omstilling

Dansk Byggeri efterlyser en afklaring fra regeringens side om den kommende energikommissions fokusering. Direktør Michael H. Nielsen advarer mod at "glemme" energibesparelser.
Dansk Byggeri mener, at energibesparelser bør indgå i den kommende energikommissions arbejde. Foto: Colourbox.
Dansk Byggeri mener, at energibesparelser bør indgå i den kommende energikommissions arbejde. Foto: Colourbox.

Folketingspolitikerne snakker ofte om om vedvarende energi, når de skal beskæftige sig med grøn omstilling. Direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri siger til Dagens Byggeri, at han savner ambitioner fra regeringen, når det gælder grøn omstilling, og han understreger, at byggesektoren bør være repræsenteret i regeringens kommende Energikommission.

Slækket ambition

Han peger videre på, at regeringen fortsat melder ud, at den langsigtede målsætning er, at Danmark i 2050 skal være fri af fossile energikilder i vores energisystem, men samtidig at regeringen slækker på ambitionsniveauet i fremdriften af den plan både i forhold til mål og midler.

Der er brug for en diskussion af, hvor det er billigere og bedre at spare på energien end at producere vedvarende energi.

Michael H. Nielsen{break}Direktør, Dansk Byggeri

– Der skæres i både erhvervsstøttemidler og forskningsbevillinger, som skulle være med til at understøtte realiseringen af den langsigtede vision. Dermed skabes der usikkerhed om tempo og målsætning. For de virksomheder, der skal investere i både innovation, nye energiproduktionsanlæg og opbygning af nye markeder, skabes der usikre markedsbetingelser. Det kan få store internationale virksomheder til at overveje, om Danmark er det rigtige sted at investere deres innovations- og udviklingsmidler. Danmark har i mange år været brugt som et eksperimentarium for virksomheder, der vil prøve muligheder for grøn omstilling af, men skabes der usikkerhed om “køreplanen”, vil nogle af de virksomheder trække deres investeringer andre steder hen, siger Michael H. Nielsen til Dagens Byggeri.

Frustrerende

Han påpeger, at det endnu ikke er lykkedes at få et svar på, om energibesparelser og energieffektivisering indgår i overvejelserne omkring den kommende Energikommission:

– Det er frustrerende ikke at vide, hvad regeringen og embedsmændene vil. Vil de ensidigt se på, hvordan man producerer energi, eller vil de også bringe fornuftige energibesparelser ind i arbejdet. Der er brug for en diskussion af, hvor det er billigere og bedre at spare på energien end at producere vedvarende energi. Man bør involvere alle parter, som er en del af løsningen i stedet for ensidigt at fokusere på energiproduktionen. Man skal 360 grader rundt. Dertil kommer, at sagen i EU, om hvovidt det er lovligt at støtte den vedvarende energiproduktion med indtægterne fra PSO-afgiften, er uafklaret. Der er også sat spørgsmålstegn ved lovligheden af energispareaftalen med energiselskaberne, hvor der er tvivl, om den er lovlig i forhold til statsstøttereglerne. Al den usikkerhed er ikke hensigtsmæssig i forhold til de langsigtede investeringer, slutter Michael H. Nielsen, der understreger, at Det Internationale Energiagentur har vurderet, at markedet for energieffektivt byggeri vil vokse til 895 milliarder kroner i 2020, og at der derfor er et stort markedspotentiale for de lande og virksomheder, der kan levere løsningerne.

Relateret indhold