Reform deler vandene

Dansk Byggeri anklager regeringen for med beskæftigelsesreformen at dele gaver ud til fagbevægelsen. Dansk Håndværk er godt tilfreds med styrkelsen af efteruddannelse.
Voksenlærlingeordningen bliver styrket og målrettet arbejdsløse og ufaglærte beskæftigede. Foto: Colourbox.
Voksenlærlingeordningen bliver styrket og målrettet arbejdsløse og ufaglærte beskæftigede. Foto: Colourbox.

Regeringen præsenterede i dag sin beskæftigelsesreform, der nok udmærker sig ved at være en i manges øjne meget lille reform. Blandt tiltagene er blandt andet:

Individuel og tidlig indsats.

Slut med meningsløs aktivering.

En særlig indsats for langtidsledige.

Arbejdsløse – ufaglærte eller folk med forældede uddannelser – der er fyldt 30 år, kan ved uddannelse få 80 procent af dagpengesatsen med mulighed for at låne resten.

Løntilskud i det private nedsættes fra 12 til seks måneder.

Jobcentrene skal arbejde tættere sammen med virksomhederne, så man kan finde de rette til ledige job.

Der indføres sanktion ved udeblivelse fra tilbud.

Ret til seks ugers jobrettet uddannelse

Arbejdsløse fyldt 30 år, der enten er ufaglærte eller har en forældet uddannelse, får mulighed for at få et reelt uddannelsesløft på 80 procent af dagpengesatsen med mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats.

Voksenlærlingeordningen bliver styrket og målrettet arbejdsløse og ufaglærte beskæftigede.

Mangler faglærte

Dansk Håndværks direktør Erik Møbius er positiv overfor beskæftigelsesreformen, når det gælder om at skifte de seks ugers selvvalgt uddannelse ud med et tilbud om, at ufaglærte kan få faglige kompetencer:

– Vi kommer inden for stort set alle områder blandt håndværksfagene til at mangle faguddannet arbejdskraft de kommende år, og derfor er det en god mulighed for opkvalificering, når der gives 80 procent af dagpengesatsen i to år med mulighed for at låne de sidste 20 procent. Den selvvalgte uddannelse har været et udmærket tilbud til medarbejdere, men den blev udhulet af politiske ændringer allerede for et år siden. En mulighed for at få ufaglærte uddannet indenfor de områder, hvor virksomhederne kommer til at mangle dem, kan vi kun hilse velkommen, siger Erik Møbius, der finder det fair, at den ledige selv bidrager ved videreuddannelse, når der er et tilskud på 80 procent af dagpengene.

Erik Møbius undrer sig dig over, at regeringen med en investering på 600 millioner kroner kun opnår en beskæftigelsesforbedring på 3500 personer. Han peger på, at en forbedret BoligJobordning ville skabe langt flere arbejdspladser

Flere voksenlærlinge

Blandt tiltagene er en styrkelse af voksenlærlingeordningen, så den målrettes arbejdsløse og ufaglærte beskæftigede.

Tilskuddet, som virksomheder kan modtage, bliver hævet for arbejdsløse fra 30 til 40 kroner i timen. Ufag¬lærte ledige og ledige med en forældet uddannelse kan benytte ordningen efter to måneders ledighed. For beskæftigede er tilskuddet uændret på 30 kroner i timen.

Tilskudsperioden bliver desuden udvidet, så virksomhe¬den kan få tilskud under hele uddannelsesforløbet – og ikke kun i to år, som det er tilfældet i dag.

Og så bliver der i øvrigt mulighed for læse-, skrive- og regnekurser på dagpenge til arbejdsløse med grundskole som højeste uddannelse, hvis de har behov for det, og selv ønsker det.

Gaver til fagbevægelsen

Begejstringen for udspillet er til at overse i Dansk Byggeri, hvor arbejdsmarkedschef Louise Pihl anklager regeringen for “at dele gaver ud til fagbevægelsen, når a-kasserne får ansvaret for de ledige i det første halve år”:

– Det er en dårlig idé at give a-kasserne ansvaret for de ledige de første seks måneder. Det giver en risiko for, at de ikke får en sammenhængende indsats. Det er næppe forkert at antage, at a-kasserne har en særskilt interesse i at holde deres egne ledige inden for den branche, de kommer fra. Der er også for meget fokus på uddannelse. Det er vanvittigt, at man reelt genindfører en uddannelsesorlov for de ufaglærte ledige over 30 år. Det er et forkert signal at sende, at har du undladt at uddanne dig indtil du er 30 år, så kan du få en uddannelsesydelse, der er langt højere end SU. Skal ledige opdateres, skal det ske gennem korte og målrettede uddannelsesforløb, siger Louise Pihl til Dagens Byggeri, der til gengæld finder det positivt, at regeringen vil omlægge seks ugers selvvalgt uddannelse til seks ugers jobrettet uddannelse, der er målrettet ufaglærte og ufaglærte arbejdsløse.

3F er positive

Formanden for Byggegruppen i 3F, Kim Lind Larsen, kalder det helt afgørende, at mulighederne for efteruddannelse og voksenlærlinge fastholdes i forbindelse med de mange nye bygge- og anlægsopgaver.

– Oplægget ser fornuftigt ud, men jeg noterer mig desværre, at de borgerlige partier ikke synes, at det er så vigtigt med uddannelse. Vi har erfaringer, der viser det modsatte, forklarer Kim Lind Larsen over for Dagens Byggeri.

Han er dog ikke ligefrem imponeret over, at de ledige selv skal finansiere 20 procent af dagpengene ved videreuddannelse:

– Når man tænker på, hvor mange penge, der er puttet i mange af dem, som har de langvarige uddannelser, så er det ikke rimeligt, at folk, der ikke har anden uddannelse end folkeskolen, skal ned på 80 procent af dagpengene, hvis de vil uddanne sig til stillinger, hvor der er ledige job, siger Kim Lind Larsen.

Relateret indhold