Produktiviteten i byggeriet stiger markant

Ifølge Danmarks Statistik, DST, er produktiviteten i byggebranchen steget markant siden 2007.
Arkivfoto.
Arkivfoto.

Det er hektisk indenfor byggeriet for tiden. Imens antallet af virksomheder, der går konkurs, stiger, og manglen på arbejdskraft rammer flere og flere virksomheder, er der også gode nyheder.

Bygge- og anlægsvirksomhederne er blevet mere effektive. Værdien af den samlede produktion i byggeriet var sidste år den største siden før finanskrisen – men med over 23.000 færre medarbejdere i dag end i 2007, viser tal fra Danmarks Statistik.

Produktiviteten udtrykker, hvor meget en branche producerer pr. arbejdstime. Og det er gået frem ad inden for byggeriet.

Ifølge Danmarks Statistik overhalede byggeriet det samlede erhvervsliv i produktivitetsvækst sidste år. Tallene viser, at produktiviteten pr. time steg med 0,9 procent i erhvervslivet generelt og med 1,1 procent i bygge- og anlægsbranchen.

Det skriver Dansk Byggeri i en pressemeddelelse.

– Netop i en tid hvor der begynder at være pres på arbejdsmarkedet, og virksomhederne får sværere ved at finde de rette medarbejdere, er det en god nyhed, at vi i gennemsnit får lidt mere ud af hver enkelt arbejdstime også i byggeriet, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

Færre ansatte og arbejdstimer

Men udviklingen i produktiviteten i et enkelt år kan svinge meget. Samtidig er der fortsat problemer med at måle tallet helt præcist. Derfor har Dansk Byggeri set på en lidt længere periode, nemlig udviklingen over de seneste ti år.

– Der er kraftige indicier på en forbedret produktivitet i byggeriet. Opgjort i faste priser, producerede bygge og anlæg i 2017 godt og vel lige så megen produktionsværdi som i 2007 – men med 23.100 færre beskæftigede end dengang. Og det er naturligvis med til at mindske de udfordringer, der er med at skaffe kvalificerede medarbejdere, siger Bo Sandberg.

Samme resultat viser sig, hvis man opgør udviklingen i antal præsterede arbejdstimer. Sidste års produktion blev præsteret med 12,5 procent færre arbejdstimer end i 2007.

– Når det er lykkedes for byggeriet at hæve produktiviteten – især siden 2010 – skyldes det blandt andet, at bygge- og anlægsvirksomhederne er blevet bedre til at bruge digitale løsninger, og at de tilrettelægger arbejdet smartere og mere effektivt end tidligere, siger Bo Sandberg.

Tilbage i 2013 konkluderede Produktivitetskommissionen, at tallene for byggeriets produktivitet nærmest var ubrugelige. Men efter flere års arbejde i Danmarks Statistik er de i 2015, 2016 og til dels 2017 så meget forbedret, at man nu igen kan bruge dem, om end med forsigtighed.

– Konkret har Danmarks Statistik i samarbejde med branchen indarbejdet nye datakilder, blandt andet regnskabsstatistik og oplysninger om underentrepriser. Vi har nu en opgørelse over produktiviteten, der bedre afspejler markedsværdien og dermed kvaliteten af byggeriet end tidligere tiders opgørelser, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Relateret indhold