Politik i gebyrerne

Prisen for at behandle en byggetilladelse til et erhvervsbyggeri varierer voldsomt i Danmark. De store forskelle viser, at gebyrerne er et udtryk for kommunernes erhvervspolitik.
Byggesagsgebyrerne svinger voldsomt fra kommune til kommune. Foto: Colourbox.
Byggesagsgebyrerne svinger voldsomt fra kommune til kommune. Foto: Colourbox.

Landets kommuner opkræver vidt forskellige gebyrer for at sagsbehandle ellers identiske byggeprojekter, viser en ny undersøgelse lavet af Dansk Byggeri.

Undersøgelsen sammenholder byggesagsgebyrerne i 2014 med gebyrerne fra 2013. Her kan man se, at op mod halvdelen af landets kommuner har valgt at hæve gebyret, mens kun få kommuner har sænket det.

I Assens, Odense og Fredensborg er det gratis at få en byggetilladelse til et standardfamiliehus på 150 kvadratmeter. Derimod skal der i Lyngby-Taarbæk kommune i gennemsnit betales mere end 15.000 kr. for samme tilladelse.

Enorme forskelle

Kigger man på erhvervsbyggeri, er forskellen endnu større og varierer med flere hundrede tusinde kroner. I Københavns og Frederiksberg Kommune koster en tilladelse til en 5.000 kvadratmeter fabriksbygning henholdsvis 790.000 kr. og 825.000 kr. Det skal ses i forhold til, at Assens, Odense og Nyborg helt har valgt at fjerne sagsbehandlingsgebyret for erhvervsbyggeri.

– Der er markant stor forskel på den erhvervspolitik, der bliver ført i kommunerne. Særligt i forhold til byggesagsgebyret springer det i øjnene, at prisen er så markant forskellig for identiske byggesager. Det viser, at mange kommuner har et enormt effektiviseringspotentiale, siger adm. direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen, og fortsætter:

– Sagsbehandling af byggesager må gerne koste. Men hvis en kommune hævder, at det koster 825.000 kr. at sagsbehandle en byggetilladelse til en fabriksbygning, så har kommunen et alvorligt produktivitetsproblem. Det svarer jo til, at mindst en medarbejder ikke laver andet i et helt år end at sagsbehandle den ene sag.

Ny model i 2015

Lars Storr-Hansen er derfor tilfreds med, at alle kommuner fra næste år skal beregne prisen på bygge-sagsbehandling ud fra den tid, som sagsbehandleren bruger på opgaven, og ikke ud fra kvadrat- eller kubikmeter.

Som noget nyt har fire kommuner i 2014 valgt helt eller delvist at afskaffe byggesagsgebyrerne.

– Det er interessant, at en række kommuner har valgt at gøre byggesagsbehandling helt eller delvist gratis for ansøgeren. Vi mener, at kommunerne bør anvende fælles retningslinjer, når det gælder bygge-sagsbehandling, da det ellers ender med 98 forskellige timeprismodeller og dermed alt for store kommunale udsving i priserne. Men vi er bestemt nysgerrige i forhold til effekterne af de nye modeller, siger Lars Storr-Hansen.

Relateret indhold