Økonomiministeriet: Forvent 8,4 pct. prisfald på enfamilieshuse i år

Økonomiministeriet forventer et faldt i boligpriserne for 2023 på 8,4 %. Faldet bliver langt mindre i 2024, men det er der. Den gennemsnitlige salgspris for enfamilieshuse lå i februar 2023 knap 9 % lavere end i april 2022.
Sol over Svendborg men ikke over boligpriserne, der forventes at falde i både 2023 og 2024. Foto: Getty Images
Sol over Svendborg men ikke over boligpriserne, der forventes at falde i både 2023 og 2024. Foto: Getty Images

Står du og er ved at gøre klar til at sætte din bolig til salg, er det måske en idé at trække vejret dybt et par år. De højere renter og stigende leveomkostninger er slået igennem på ejerboligmarkedet, hvor lavere efterspørgsel har ført til et markant fald i boligsalget og tilbagegang i boligpriserne siden 2. kvartal 2022.

På den baggrund skønnes priserne på enfamilieshuse at falde med 8,4 % i 2023.

Det viser tal fra Økonomiministeriets økonomiske redegørelse, som netop har set dagens lys i forbindelse med offentliggørelsen af regeringens finanslovsforslag.

Her kan man bl.a. læse, at der allerede er sket et markant omslag i form af færre handler og faldende priser, hvilket både afspejler tilpasning efter et højt handelsniveau under coronapandemien og effekten af de højere renter.

Selvom huspriserne igen ventes at begynde at stige i løbet af 2024 vil de betydelige prisfald i 2023 også betyde, at huspriserne for 2024 set under ét vil ligge 0,5 % lavere end i 2023. Samlet set er der indregnet en tilbagegang i huspriserne fra 2. kvartal 2022 til 2. kvartal 2024 på 12,1 %.

Tages der højde for inflationen, er der tale om et betydeligt fald i de reale boligpriser.

– I det mindste er det glædeligt, at boligprisfaldet ser ud til stort set at blive overstået i år, kommenterer skatte- og boligøkonom i DI, Bo Sandberg.

Der er udsigt til prisfald på huse i 2023. Prisfaldet i 2023 tager faldet for 2024, hvor nedtrenden forventes at aftage. Kilde: Danmarks Statistik og Økonomiministeriets egne beregninger
Der er udsigt til prisfald på huse i 2023. Prisfaldet i 2023 tager faldet for 2024, hvor nedtrenden forventes at aftage. Kilde: Danmarks Statistik og Økonomiministeriets egne beregninger

Udsigten til et betydeligt fald i huspriserne i 2023 skal ses på baggrund af, at de seneste nøgletal for boligmarkedet viser en betydelig tilbagegang i huspriserne i 2. halvår af 2022 og i starten af 2023.

Således viser de seneste opgørelser fra Boligsiden, at den gennemsnitlige salgspris i februar 2023 lå knap 9 % lavere end i april 2022, når der korrigeres for almindelige sæsonudsving.

Se hele Økonomiministeriets 232 siders Økonomisk Redegørelse her.

Stigende effektive rente

For ejerlejligheder har der været tale om kraftigere prisfald, hvilket dog også skal ses på baggrund af en lidt større stigning i 2020 og 2021 på 16 %. Samtidig er en stor andel af ejerlejlighederne beliggende i og omkring København by, hvor boligkøbernes lånemuligheder i højere grad kan være blevet påvirket af højere renter som følge af et højere niveau for priserne på ejerboliger og strammere krav i reguleringen til boligkøbernes økonomi.

Tilbagegangen på boligmarkedet skyldes hovedsageligt de kraftige stigninger i renterne som følge af den høje inflation. Ved indgangen til 2022 var den effektive rente på fastforrentede realkreditlån omtrent 1,8 %, hvorimod den i midten af marts 2023 var knap 5 %.

– I øjeblikket er boligpriserne tilbage på 2020-niveau og når året er omme, vil vi nok være tilbage nogenlunde på 2019-niveau. Men det er trods alt ikke ensbetydende med, at bunden går helt ud af boligmarkedet, siger Bo Sandberg.

Relateret indhold