Ny ordning deler vandene

Modernisering af autorisationsordningerne inden for el, vvs og kloak vil føre til en styrkelse af konkurrencen og produktiviteten i byggeriet, vurderer de fire organisationer Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Danske Metal og DI.
Underdirektør Elly Kjems Hove, DI.
Underdirektør Elly Kjems Hove, DI.

Som Dagens Byggeri skrev i går, har indførelsen af delautorisationer på el- og vvs-området fået kritik fra flere sider. Det gælder blandt andet Dansk El-Forbund og DS Håndværk & Industri.

Men fra andre sider er der til gengæld tilfredshed med aftalen, for det kan betyde, at flere virksomheder kan få adgang til at udføre autorisationsbelagt arbejde. Herved kan der opstå nye markeder, øget produktivitet og større konkurrence til gavn for alle, hvis man spørger de fire organisationer Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Metal og DI.

De fire organisationer bakker derfor fuldt op om aftalen mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (L 35).

Forslaget betyder ifølge de fire organisationer, at installering og montering kan gøres billigere, fordi der bliver mulighed for, at en og samme virksomhed kan gennemføre en hel installation af for eksempel et varmeanlæg eller et køkken. For håndværkere og montører er der mulighed for at skabe gode forretningsområder ved f.eks. at markedsføre og specialisere sig i montering af hele løsninger

– Med moderniseringen åbnes der for, at integrerede løsninger kan introduceres til markedet med større lethed og ad flere kanaler end i dag. Vi anser det for en væsentlig gevinst, siger underdirektør Elly Kjems Hove fra DI.

Nye kompetencer

Desuden åbnes der med ordningen for, at langt flere med en erhvervsfaglig grunduddannelse kan erhverve sig kompetencer indenfor el-, vvs- og kloakområdet.

– Vi vil gerne skabe fleksibilitet ved fastholdelse af de faglige kvalifikationer ? men ser gerne, at faggrænserne bliver opblødt. Det nye forslag giver Erhvervsakademierne en god mulighed for at skabe kompetenceudvikling på tværs af faggrænserne og skabe dynamik og valgmuligheder indenfor de etablerede systemer og ikke mindst karriereskift mellem håndværksfagene, siger Sekretariatschef Michael Ostenfeld fra Dansk Erhverv.

De fire organisationer er enige om, at det er vigtigt at videreføre et højt sikkerhedsniveau på autorisationsområdet.

– En forudsætning for at få adgang til de nye markedsmuligheder er, at virksomhederne har de nødvendige kompetencer. Det sikrer vi ved, at der bliver etableret en godkendt uddannelse, som afsluttes med en eksamen, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, samt at virksomhederne arbejder med et godkendt kvalitetsstyringssystem, der løbende overvåges af en ekstern uvildig tredjepart, siger direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri.

Nye muligheder

Også hos fagforeningen Dansk Metal glæder man sig over de nye muligheder, som loven giver.

– Mange af vores medlemmer arbejder i dag på områder, der ligger tæt op af de autorisationsbelagte. I dag er de forhindret i at lave måske mindre el- eller vvs-arbejder, men nu får de mulighed for at uddanne sig og få en del-autorisation, siger Per Påskesen, der er uddannelseschef i Dansk Metal. Han fremhæver samtidig, at lovgivningen fortsat sikrer et meget højt sikkerhedsniveau.

– Det er helt afgørende, at kunderne kan føle sig trygge ved, at deres installationer 100 procent overholder alle regler og krav i forhold sikkerhed og kvalitet. Vi har kæmpet for at sikre et fortsat højt sikkerhedsniveau i den nye lov, og det er heldigvis kommet med. Så vi er meget trygge ved de nye uddannelser og del-autorisationskrav, siger han.

Relateret indhold