Nu kan dronerne se skader på bygningerne

LE34 laver nu lave termografiske opmålinger med droner, hvilket giver et komplet overblik over en bygnings varmeudslip. Teknologien gør det muligt at målrette og effektivisere energirenoveringen.
Termografiske opmålinger med droner kan identificere varmeudslip fra bygninger. Pressefoto.
Termografiske opmålinger med droner kan identificere varmeudslip fra bygninger. Pressefoto.

Landinspektørvirksomheden LE34 tilbyder nu målfaste tredimensionelle termografiske modeller af bygninger. Det er droner, der udstyret med varmefølsomme kameraer laver de termografiske opmålinger, der afslører, hvor varmeudslippet er størst. Hvis der er utætheder i en ejendoms isolering eller andre fejl, der medfører varmetab, kan dronen se det.

– Når vi overflyver og scanner en bygning med vores drone, identificerer vi varmeforskelle på overfladen. Derved kan vi lokalisere skader på ejendommen – for eksempel brud på en fjernvarmeledning eller revner i muren – der skaber temperaturforskelle. Det er effektivt at bruge dronerne, og det er muligt at spare mange penge på varmeregningen i dårligt isolerede bygninger, siger Claus Bloch Houmann, der er salgs- og marketingchef i LE34.

Vi kan med dronen lokalisere skader på ejendommen.

Claus Bloch Houmann Salgs- og marketingchef, LE34

Ny metode

En tredimensionel model af en bygning med korrekte mål kombineret med termografiske opmålinger kan også bruges til at estimere mængden af varmetab. Hidtil har de termografiske billeders relativt lave opløsning dog været en udfordring.

– Nu har vi fundet en metode, hvor vi bruger to kameraer på en måde, der giver os en målfast tredimensionel model med en ekstra termografidimension. Derfor kan vi ved hjælp af almindelig geometri nu måle, hvor stort et areal, der sker energispild på, og vi kan regne det konkrete varmetab fra en given bygning ud, siger Claus Bloch Houmann.

En anden fordel ved at bruge droner til disse opgaver er, at de kan opmåle større områder og nå steder, der ellers er utilgængelige.

Videreudviklingen af dronerne fortsætter hos LE34, og i den nærmeste fremtid vil de kunne måle udsivning af metangas på lossepladser. På længere sigt skal et såkaldt multispektralt kamera blandet andet gøre dronerne i stand til at måle på plantedække og give landmanden idé om, hvorvidt vegetationen er i god vækst.

LE34 vil være at finde på Building Green, hvor der vil være mulighed for at høre mere om mulighederne med tredimensionel termografisk opmåling.

Ifølge Claus Bloch Houmann, salgs- og marketingchef i LE34, gør droneteknologien det muligt at spare mange penge på varmeregningen i dårligt isolerede bygninger. Pressefoto.
Ifølge Claus Bloch Houmann, salgs- og marketingchef i LE34, gør droneteknologien det muligt at spare mange penge på varmeregningen i dårligt isolerede bygninger. Pressefoto.
Dronen kortlægger bygningernes varmeudslip med overflyvninger. Pressefoto.
Dronen kortlægger bygningernes varmeudslip med overflyvninger. Pressefoto.

Relateret indhold