Niveaufri adgang og klimasikring kolliderer

Byg højt på grunden, og projektér med fri sokkelhøjde på mindst 150 mm, lyder anbefalingerne i ny rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København.
Når man laver niveaufri adgang skal de øgede regnmængder også tænkes ind i ligningen. Foto: Colourbox.
Når man laver niveaufri adgang skal de øgede regnmængder også tænkes ind i ligningen. Foto: Colourbox.

Der er for tiden stort fokus på, at bygninger skal være handicapvenlige – hvilket Dagens Byggeri tidligere har skrevet en del om. Det er endda også et krav i bygningsreglementet, at der skal være niveaufri adgang, så der er lige adgang til bygninger for alle personer uanset eventuelle handicap.

Det kolliderer imidlertid med, at der også er et stort fokus på, at bygninger skal klimasikres, for at imødekomme de klimaforandringer, vi allerede ser effekten af i form af flere skybrud. Det oplyser Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København i en pressemeddelelse.

Vi skal have bygninger uden fugtskader og skimmel, som samtidig er nemme at komme ind og ud af.

Søren Ginnerup{break}Seniorrådgiver ved SBi

Hovedprincipperne for niveaufri adgang er, at arealerne uden for alle indgangsdøre skal være hævet til gulvniveau, og at adgangsarealerne kun må have en meget lille hældning. Men ifølge SBi vil det ofte betyde, at bygningen for nemheds skyld sænkes ned i terrænet, og facadevand ledes ned i render til omfangsdræn.

Ikke klimasikre

Render og omfangsdræn er dog kun beregnet til at fjerne små mængder vand og slet ikke facadevand fra skybryd. Dermed stiger risikoen for, at vand trænger ind og danner grobund for skimmelvækst under et gulv.

– Der er mange af de nemme løsninger til niveaufri adgang, som ikke er klimasikre, og som i øvrigt er i modstrid med både normer og anvisninger for bortledning af vand, siger seniorrådgiver Søren Ginnerup fra SBi, der er en af forfatterne bag ny rapport, der belyser, hvad man skal være opmærksom på af hensyn til både niveaufri adgang og skybrudssikring af bygninger.

– Det sikreste er at projektere efter de gamle dyder med en sokkel, hvor overkanten er løftet op over terræn, og kun at hæve terrænet foran indgangsdøre. På den måde kan vand ved soklen løbe væk over terræn, så vi er uafhængige af omfangsdræn og kloakker, som ikke har kapacitet til de helt store mængder vand, lyder det videre fra Søren Ginnerup.

Grundlag for SBi-anvisning

Rapporten gennemgår eksempler og løsninger for forskellige typer bebyggelser, hvor nogle giver flere udfordringer end andre.

– Det er relativt enkelt at skitsere løsninger til et fritliggende etplanshus. Men ved de fleste andre bygninger er der skrappere krav til adgangsarealers udformning, og mere vand fra høje facader. Ved rækkehuse er der tilmed begrænset plads til at få det hele til at gå op. I rapporten giver vi eksempler på, hvordan det trods alt kan lade sig gøre, hvis vi er præcise med sokkelhøjder og adgangsarealer og lidt kreative med, hvordan vi får vandet væk, siger Søren Ginnerup og fremhæver blandt andet de såkaldte LAR-løsninger, hvor regnvand afledes lokalt via render.

Rapporten danner i øvrigt grundlag for en kommende SBi-anvisning, der skal tydeliggøre løsninger for fugtsikker niveaufri adgang.

– Vi skal have bygninger uden fugtskader og skimmel, som samtidig er nemme at komme ind og ud af. Begge dele er vigtige for at opnå bygninger af høj kvalitet, der kan bruges i mange år fremover af alle mennesker, siger Søren Ginnerup.

Relateret indhold