NCC og Danfoss i partnerskab: Kursen for CO2-grænse er utilstrækkelig

De to virksomheder lancerer i dag deres nye partnerskab og foreslår bl.a. skærpede krav til, hvor meget CO2 der må udledes ifm. byggeri.
Det nye partnerskab fremhæver nybyggeriet 'Kronløbsøen' i Nordhavn som eksempel på en lav-emissions byggeplads.
Det nye partnerskab fremhæver nybyggeriet 'Kronløbsøen' i Nordhavn som eksempel på en lav-emissions byggeplads.

CO2-grænseværdier

  • – De nuværende lovkrav er målrettet nybyggeri over 1000 m2 og fastsætter en øvre grænse for, at denne type af nybyggeri maksimalt må udlede 12 kg CO2/m2 om året i bygningens levetid.
  • – Det forventes, at denne grænse bliver sænket til 10,5 kg CO2/m2 fra 2025 med efterfølgende stramninger af kravene frem mod 2029.

Selv med de planlagte skærpede krav til CO2-grænseværdier er den nuværende kurs utilstrækkelig.

Det mener NCC og Danfoss, der har indgået et partnerskab for at accelerere den grønne omstilling i bygge- og anlægssektoren i Danmark.

Læs også: NCC: Vi skal lære at agere i stor uforudsigelighed

– Selvom de nuværende klimamål er et skridt i den rigtige retning, mener vi, at der er plads til langt højere ambitioner, lyder det fra Peter Andreas Sattrup, chef for grøn omstilling hos NCC.

Han oplyser, at de nyeste NCC-byggerier ligger mellem 6,9 kg og 9,5 kg CO2 pr. m2 om året – og det er uden at inkludere klimaaftrykket fra transport og byggeproces, som ifølge NCCs erfaringer typisk ligger omkring 1,5-2,5 kgCO2e/m2 om året:

– Når klimakravene til byggeriet nu skal genforhandles, ønsker vi væsentligt skrappere krav til både byggeri og byggeproces, end der er lagt op til i den oprindelige politiske aftale. Vi håber, at vi med dette partnerskab med Danfoss kan fremhæve de løsninger og teknologier, som allerede i dag kan bringe sektorens CO2-udledninger ned, siger han videre.

Klar med løsninger

Mere konkret vil partnerne i deres samarbejde anvise aktører, interessenter og politikere, hvordan man allerede i dag kan reducere udledningen ifm. nybyggeri.

Partnerskabet vil bl.a. sætte fokus på at nedbringe emissionerne fra byggeprocessen ved at tydeliggøre behovet for at stille klimakrav til byggeproces og transport og ved at demonstrere teknologier, der kan bane vejen for lav-emissions byggeri på kort og langt sigt.

Læs også: Danfoss- og Cowi-profiler bliver en del af We Build Denmark

Og ifølge Rasmus Abildgaard, chef for Public Affairs i Danfoss, har virksomheden allerede flere løsninger klar til nedbringelse af klimaaftrykket i byggeprocessen:

– Vi taler ofte om materialer og driften af bygninger, men der er også et kæmpe potentiale, hvis man kigger på byggeprocessen herunder de tunge maskiner og transporten. Vi vil vise, at vi ikke behøver at vente på teknologierne – de kan implementeres allerede i dag, siger han.

Relateret indhold