Minister bekræfter EU kædeansvar

Indsatsen mod social dumping bliver nu styrket yderligere. Det er resultatet af en aftale om håndhævelsesdirektivet, som Europa-Parlamentet og Ministerrådet netop har indgået.
Indsatsen mod social dumping bliver nu styrket yderligere. Foto: Colourbox.
Indsatsen mod social dumping bliver nu styrket yderligere. Foto: Colourbox.

Som socialdemokraten Ole Christensen spåede over for Dagens Byggeri forleden, er der nu indgået aftale mellem Ministerrådet og EU-Parlamentet om en indsats mod social dumping, der ifølge beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) blandt andet indfører et krav om solidarisk ansvar i byggeriet:

– Det betyder konkret, at en hovedentreprenør, som benytter sig af en udenlandsk underentreprenør, kan komme til at hæfte for manglende betaling af løn eller kan få en bøde, hvis underentreprenøren ikke lever op til deres forpligtelser. Social dumping kender ingen grænser. Det er et stort og alvorligt problem, der rækker ud over hele Europa, og som vi kun kan bekæmpe, hvis vi står sammen. Vi har nu taget et afgørende skridt i den rigtige retning, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Krav om RUT-kontrol

Samtidig understreger hun, at den nye aftale skal sikre et stærkere myndighedssamarbejde i Europa og nye fælles regler om solidarisk ansvar:

– De lange, seje forhandlinger har givet pote, og det er lykkedes os at nå frem til en aftale, som er til gavn for medarbejderne på danske arbejdspladser og som LO og DA bakker op om. Det er jeg meget tilfreds med, siger Mette Frederiksen

I Danmark vil hovedentreprenøren kunne frigøre sig fra ansvaret gennem “fornøden omhu” ved at sikre sig, at underentreprenøren har registeret sig korrekt i RUT registret – så de offentlige myndigheder effektivt kan kontrollere virksomheden.

To år endnu

Aftalen betyder også, at myndighederne får styrket deres mulighed for at udveksle oplysninger om virksomhederne på tværs af landegrænser. På den måde kan de bedre kontrollere om den udstationerende virksomhed reelt er etableret i hjemlandet.

Aftalen vil nu blive sendt til formel godkendelse i Europa-Parlamentets plenarforsamling, hvorefter håndhævelsesdirektivet kan blive endeligt vedtaget i Rådet og den nationale implementeringsproces kan begynde. Landene har to år til at implementere direktivet.

Relateret indhold