Kystbeskyttelse for egen regning

Voldsomme storme har tæret på mange kyststrækninger, og flere steder har beboerne tæt ved kysterne forsøgt at råbe politikerne op.
Mange danske kyststrækninger er berørt af stormenes hærgen. Foto: Colourbox.
Mange danske kyststrækninger er berørt af stormenes hærgen. Foto: Colourbox.

Med en samlet kyststrækning på over 7.300 kilometer, siger det nærmest sig selv, at mange mennesker er berørt af elementernes hærgen mod kysterne, og Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti har bedt miljøminister Kirsten Brosbøl (S) oplyse, hvad hun som minister vil foretage sig i forhold til at sikre bedre kystsikring i de indre farvande.

Han ønsker blandt andet at vide, om Kystdirektoratet skal spille en mere aktiv rolle i udpegningen af de områder, der skal sikres i de indre farvande. Samtidig vil han vide, om der kan oprettes et forpligtende samarbejde om kystsikring i de indre farvande på tværs af myndigheder og grundejerforeninger – ikke mindst om staten i så fald skal være med til at finansiere eventuelle forbedringer, som det sker i dag ved dele af Vesterhavskysten.

Må selv til lommerne

Miljøministeren svarer dog afvisende og slår fast, at hun “har ingen umiddelbare planer om at ændre på Kystbeskyttelsesloven”:

– Kystdirektoratet udarbejder allerede løbende analyser i forhold til udviklingen langs alle Danmarks kyster, ligesom de bistår med råd og vejledning til borgere og kommuner om for eksempel kystbeskyttelsestiltag og klimaændringernes betydning for kystbeskyttelsen. Som udgangspunkt er det ifølge Kystbeskyttelsesloven den enkelte lodsejers ansvar at beskytte sig mod oversvømmelse eller erosion, ligesom den enkelte lodsejer selv må finansiere kystbeskyttelsen, oplyser ministeren.

Særlige forhold

Kommunerne har dog hjemmel til at tage initiativ til kystbeskyttelse over en længere strækning, hvis kommunen vurderer, at det er hensigtsmæssigt for en helhedstænkende løsning:

– Udgangspunktet i kystbeskyttelsesloven er at initiativet til kystbeskyttelse skal tages lokalt. Det har jeg ikke planer om at ændre på. Det er korrekt, at der nogle steder er særlige naturgivne forhold, som gør, at staten bidrager væsentligt til finansiering af kystbeskyttelsen, for eksempel på den jyske vestkyst hvor større landområder, bymæssig bebyggelse og væsentlig infrastruktur er truet af oversvømmelse fra Vesterhavet, slutter Kirsten Brosbøl.

Relateret indhold