Kan landsbyerne mere sammen?

Realdania og DGI har igangsat projektet "Landsbyklynger", der skal pege på nye løsninger i landsbyerne - blandt andet samarbejde og deling om hallen, købmanden og skolen.
Realdania og DGI har igangsat projektet "Landsbyklynger", der skal pege på nye løsninger i landsbyerne. Kreditering: Carsten Ingemann.
Realdania og DGI har igangsat projektet "Landsbyklynger", der skal pege på nye løsninger i landsbyerne. Kreditering: Carsten Ingemann.

Mange små bysamfund rundt om i Danmark gennemgår en stor forandring i disse år. De kæmper med en stor fraflytning, en nedgang i antallet af arbejdspladser og et fald i både ud-buddet og kvaliteten af tilbud i deres nærområde. Udviklingen har konsekvenser for alt fra livs-kvaliteten til økonomien i yderområderne.

Derfor er Realdania og DGI gået sammen om partnerskabet ?Landsbyklynger?. Målet er at undersøge, om kvaliteten i de danske landsbyer kan bevares, hvis de små bysamfund begyn-der at arbejde sammen om ? og også prioritere mellem ? forskellige faciliteter og tilbud frem for hver især at bruge kræfter og penge på at holde liv i den lokale købmand, skolen, hallen eller forsamlingshuset.

Jeg tror, vi vil se en positiv udvikling og øget livskvalitet..

Adm. direktør Jesper Nygård Realdania

Forundersøgelse på vej

Første skridt i partnerskabet er at få udarbejdet en forundersøgelse af landsbyernes typiske udfordringer og eksisterende erfaringer med at lave en klyngestruktur mellem flere landsbyer. Realdania og DGI har i den forbindelse allieret sig med forskere fra Aalborg Universitet og Syddansk Universitet, Center for Landdistrikter. Undersøgelsen forventes afsluttet i løbet af sommeren 2015.

– Jeg ser meget frem til resultatet af det her. For hvad kan landsbyerne få ud af at dele mursten og muligheder? Jeg tror, vi vil se en positiv udvikling og øget livskvalitet. Jeg har i hvert fald en helt klar forventning om, at projektet kan være med til at lære os at planlægge for de små byer – også i nedgangstider, siger Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania.

Lokal fællesforening

– Et stærkt foreningsliv er nøglen til en livskvalitet, der gør lokalsamfundet til et godt og priorite-ret sted at leve. Og for DGI er det helt naturligt at arbejde med klyngedannelse mellem flere lokalsamfund. I en tid med fraflytning er det jo oplagt at lave en lokal fællesforening, hvor man samler og koordinerer aktiviteter, faciliteter og ledelse, og på den måde sikrer en høj kvalitet i tilbud og mødesteder og ikke mindst en sund driftsøkonomi. Vi ved da også, at mere end 1.500 lokalsamfund allerede har tænkt i de baner, siger Søren Møller, formand for DGI.

Partnerskabets overordnede tese er, at der er sociale, økonomiske, kulturelle og selvopfattel-sesmæssige potentialer i et klyngesamarbejde. Formålet med forundersøgelsen er at etablere et vigtigt indledende vidensgrundlag.

Partnerskabet er i første omgang planlagt til løbe fra 2015 til 2016. Resultaterne og erfaringerne vil løbende blive offentliggjort og formidlet via partnernes hjemmesider.

Relateret indhold