Ingen udskydelse af regler for stilladsarbejde

Hvis andre EU-lande har implementeret EU-direktiv med et lavere beskyttelsesniveau eller håndhæver reglerne anderledes end Danmark, er det i strid med direktivet.
Henrik Dam Kristensen vurderer ikke, at der er grundlag for yderligere udskydelse af håndhævelsen af de gældende regler. Foto: Torben Jastram.
Henrik Dam Kristensen vurderer ikke, at der er grundlag for yderligere udskydelse af håndhævelsen af de gældende regler. Foto: Torben Jastram.

Såvel arbejdsgivere som fagbevægelsen i stilladsbranchen har forsøgt at få beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) til at ændre reglerne for opsætning af stilladser, så de reelt bliver mulige at følge uden at overtræde lovgivningen.

Stilladsbranchen har i deres henvendelse til Beskæftigelsesudvalget henvist til henholdsvis en handleplan mod nedslidning og en handleplan for sikker stilladsmontage.

Regeringen ændrede efter en åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen reglerne om sikring mod nedstyrtning i december 2010, hvorefter der ved opstilling og nedtagning af stilladser skal være effektivt sikring mod nedstyrtning, uanset højden – såkaldt fuld fysisk sikring.

Stilladsbranchen mente allerede dengang, at man ikke kan efterleve dette niveau uden at øge den fysiske nedslidning, og foreslog derfor i handleplanen en etapevis indførelse af nye sikringsmetoder.

Det er muligt

Den daværende beskæftigelsesminister accepterede i starten af 2011, at Arbejdstilsynet løbende skulle tilpasse sit håndhævelsesniveau i overensstemmelse med handleplanen frem til januar 2014. Herefter skulle håndhævelse af reglerne om fuld fysiske sikring træde i kraft.

Problemet er imidlertid ifølge stilladsbranchen, at en del leverandører endnu ikke har indarbejdet det nye sikkerhedsniveau i deres brugsanvisninger, og derfor ønsker stilladsbranchen yderligere udskydelse af reglernes ikrafttræden.

– Arbejdstilsynet har besøgt en stor del af stilladsleverandørerne i Danmark og har konstateret, at de enten har ændret deres opstillingsvejledninger i overensstemmelse med reglerne, eller gjorde det efter Arbejdstilsynets besøg. Derfor vurderer Arbejdstilsynet, at det i dag er fuldt ud muligt at leve op til de gældende regler, forklarer Henrik Dam Kristensen.

Opskydeligt rækværk

Branchen har efter Arbejdstilsynets mening haft 3,5 år til at omstille sig til de nu eksisterende regler og har derfor det seneste halve år håndhævet reglerne om fuld fysisk sikring mod nedstyrtning ved opstilling og nedtagning af stilladser.

Af en video fra stilladsbranchen fremgår det, at kravet om effektiv sikring mod nedstyrtning uanset højden med de sikkerhedsforanstaltninger, det forudsætter, vil øge nedslidningen i branchen. Men det er Arbejdstilsynet ikke enige i:

– Det er Arbejdstilsynets vurdering, at der ikke er tale om en yderligere belastning ved brug af opskydelige, midlertidige rækværker i forhold til belastningen ved anvendelse af ramme-hegn princippet. Det understøttes af en uvildig undersøgelse, Arbejdstilsynet fik foretaget af COWI i 2010, forklarer beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen.

Reducerer skadelig arbejdstid

Undersøgelsen konkluderer ifølge ministeren, at brugen af opskydelige rækværker samlet set ikke øger nedslidningen i branchen, men tværtimod reducerer den daglige tid, hvor de ansatte udsættes for sundhedsskadelige manuelle håndteringer af tunge stillads-dele, selvom der samtidigt flyttes noget rundt på typen af belastninger.

– I forhold til reglerne i øvrige EU-lande, hvor stilladsbranchen mener, at reglerne er mere lempelige, bemærkes det, at implementeringen af byggepladsdirektivets bestemmelser betyder, at de grundlæggende regler på området er de samme i hele EU. Arbejdstilsynet vurderer, at direktivet ikke kan implementeres korrekt ved et lavere beskyttelsesniveau, end det, der fremgår af de danske regler om fuld fysisk sikring. Det kan ikke afvises, at enkelte EU-lande har implementeret direktivet med et mindre beskyttelsesniveau eller håndhæver reglerne anderledes, men det vurderes i så fald at være i strid med direktivet, slutter Henrik Dam Kristensen, der ikke vurderer, at der er grundlag for yderligere udskydelse af håndhævelsen af de gældende regler.

Det er Arbejdstilsynets vurdering, at der ikke er tale om en yderligere belastning ved brug af opskydelige, midlertidige rækværker i forhold til belastningen ved anvendelse af ramme-hegn princippet, forklarer Henrik Dam Kristensen. Foto: Torben Jastram.
Det er Arbejdstilsynets vurdering, at der ikke er tale om en yderligere belastning ved brug af opskydelige, midlertidige rækværker i forhold til belastningen ved anvendelse af ramme-hegn princippet, forklarer Henrik Dam Kristensen. Foto: Torben Jastram.

Relateret indhold