Infrastrukturprojekter skal gennem evaluering

Systematisk evaluering af effekterne af gennemførte anlægsprojekter kan hjælpe politikerne med at træffe fremtidige beslutninger.
Magnus Heunicke mener, at de nuværende beslutningsgrundlag allerede i dag bygger på mange års praktisk erfaring. Foto: Sjællandske Medier/Christian Mikkelsen.
Magnus Heunicke mener, at de nuværende beslutningsgrundlag allerede i dag bygger på mange års praktisk erfaring. Foto: Sjællandske Medier/Christian Mikkelsen.

Bør der indgå en mere systematisk evaluering af effekterne af gennemførte anlægsprojekter med henblik på vurdering af projektets trafikale virkninger, effekter på den regionale/lokale vækst og jobskabelse samt andre relevante virkninger sammenholdt med det oprindelige beslutningsgrundlag?

Spørgsmålet stiler Kristian Pihl Lorentzen (V) til transportminister Magnus Heunicke (S), der er enig i, at “en systematisk evaluering af effekterne af gennemførte anlægsprojekter kan hjælpe politikerne med at træffe fremtidige beslutninger”.

Ministeren understreger vigtigheden af at opretholde den rigtige balance mellem at blive klogere på effekterne af gennemførte projekter og fortsat levere gennemarbejdede beslutningsgrundlag.

Praktisk erfaring

Han understreger også, at de nuværende beslutningsgrundlag allerede i dag bygger på mange års praktisk erfaring i styrelserne, ligesom man løbende inddrager de forskningsmæssige resultater hos blandt andre DTU Transport i de konkrete analyser:

– Jeg mener, at indførelsen af konkret evaluering af gennemførte anlægsprojekter kan være relevant, når der er tale om projekter af en vis størrelse, som har væsentlige trafikale og samfundsøkonomiske effekter, siger transportministeren, med henvisning til den netop offentliggjorte samfundsøkonomiske analyse af Storebæltsforbindelsen:

– Når muligheden byder sig i forbindelse med relevante anlægsprojekter, vil jeg fremover lade det indgå i mine overvejelser, hvorvidt det vil være relevant at foretage lignende evalueringer, forklarer Magnus Heunicke.

Dynamiske effekter

I øvrigt foregår der et løbende arbejde for at videreudvikle den samfundsøkonomiske analyse af projekterne på Transportministeriets område, så det bedst muligt afspejler de samfundsøkonomiske effekter – herunder at inddrage dynamiske effekter på arbejdsmarkedet og virksomhedernes produktivitet. Samtidig indgår eksempelvis sparede transportomkostninger for virksomheder i tid og penge og dermed også direkte produktivitetsgevinster for virksomhederne.

– Selvom jeg er enig i, at forbedringer af transportsystemet giver dynamiske effekter gennem eksempelvis øget produktivitet for samfundet, så er den isolerede kvantitative effekt ikke forskningsmæssigt velunderbygget. Derfor vil en inddragelse af sådanne effekter på nuværende tidspunkt svække troværdigheden omkring de samfundsøkonomiske analyser, oplyser transportministeren.

Han understreger, at den samfundsøkonomiske analyse allerede i dag medregner hovedparten af de samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger.

Relateret indhold