Ikke nødvendigt med ny asbesthandlingsplan

Det er klima-, energi- og bygningsministerens umiddelbare vurdering, at en kortlægning ikke vil kunne bibringe meget mere viden om forekomsten af asbest i den danske bygningsmasse.
Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen mener ikke, der er brug for en asbestkortlægning. Foto: Colourbox.
Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen mener ikke, der er brug for en asbestkortlægning. Foto: Colourbox.

For nylig kom det frem, at der gemte sig asbest i en populær sommerhustype fra 70’erne, og der har gennem en årrække været politisk fokus på asbest i den danske bygningsmasse. Senest har Steen Gade fra SF bedt klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R) tage initiativ til at udarbejde en handleplan for asbest, der indeholder en kortlægning af asbest i danske bygninger. Og at der startes med bygninger, som tilhører det offentlige.

Ministeren peger på, at det gennem mange år været forbudt at anvende asbest i byggeriet, og at der med hensyn til det asbest, der findes i det eksisterende byggeri, findes regler for håndteringen heraf i både arbejdsmiljølovgivningen og i miljølovgivningen.

Der er allerede i dag omfattende viden om, i hvilke typer bygninger asbest findes.

Rasmus Helveg Petersen Klima-, energi- og bygningsminister

– Der er allerede i dag omfattende viden om, i hvilke typer bygninger asbest findes. Således har Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) udarbejdet flere anvisninger, der blandt andet beskriver, i hvilken periode og i hvilke byggematerialer asbest er blevet anvendt. På baggrund af dette fremgår det af anvisningerne, i hvilke typer bygninger der er særlig risiko for forekomst af asbest, oplyser Rasmus Helveg Petersen.

Ikke nødvendig

Det er derfor hans umiddelbare vurdering, at en kortlægning ikke vil kunne bibringe meget mere viden om forekomsten af asbest i den danske bygningsmasse, end vi i forvejen har.

– Til gengæld kan det være relevant at se på, om vi kan anvende den eksisterende viden bedre. Håndteringen af asbest i byggeriet berører en række ministerier. Jeg har derfor taget initiativ til i samarbejde med de relevante ministerier at se på, om der er behov for yderligere tiltag, herunder om den informationsindsats, der findes i dag, bør styrkes, oplyser ministeren.

Eftersyn er i gang

Siden 2012 har købere af private boliger i de tilfælde, hvor sælgere vælger at bruge huseftersynsordningen sammen med tilstandsrapporten, som udgangspunkt fået udleveret hustypebeskrivelser, der giver en generel beskrivelse af de væsentlige karakteristika ved den hustype, som tilstandsrapporten angår.

I de gældende 31 hustypebeskrivelser er der i flere hustyper under såkaldte opmærksomhedspunkter angivet, at der i huse af den type kan forefindes asbest, og at det kræver særlige miljømæssige foranstaltninger i forbindelse med bortskafning.

– Ministeriet har iværksat et eftersyn af de 31 hustypebeskrivelser med henblik på at afdække, om der med fordel kan indsættes yderligere oplysninger om asbest i de hustyper, hvor dette vurderes at være relevant. Arbejdet forventes senest afsluttet umiddelbart efter den kommende sommerferieperiode, slutter klima-, energi- og bygningsministeren.

Relateret indhold