Genindførelse af praktikpræmie hilses velkommen

Regeringen åbner for at genindføre økonomiske incitamenter for virksomhederne til at tage lærlinge.
Noget tyder nu på, at regeringen er parat til at genindføre en præmieringsordning for de virksomheder, der påtager sig et uddannelsesansvar. Foto: Colourbox.
Noget tyder nu på, at regeringen er parat til at genindføre en præmieringsordning for de virksomheder, der påtager sig et uddannelsesansvar. Foto: Colourbox.

Meget tyder nu på, at regeringen er parat til at genindføre en præmieringsordning for de virksomheder, der påtager sig et uddannelsesansvar.

Det er undervisningsminister Ellen Trane Nørby, der over for Altinget giver udtryk for, at det ville være positivt, hvis arbejdsmarkedets parter i fællesskab kommer med et forslag til, hvordan systemet kunne skrues anderledes sammen, så der skabes flere praktikpladser:

Det er positivt at genskabe et incitament for at tage lærlingeansvar. Det er ofte de små og mellemstore virksomheder, der tager lærlinge.

Direktør Morten Frihagen Dansk Håndværk

– Finansierede økonomiske incitamenter kunne indgå i et sådant forslag, siger Ellen Trane Nørby.

Og det glæder direktør Morten Frihagen i Dansk Håndværk:

– Det er positivt at genskabe et incitament for at tage lærlingeansvar. Det er ofte de små og mellemstore virksomheder, der tager lærlinge, siger han til Dagens Byggeri.

Betaler selv

Han peger på, at der ligger en investering i at tage lærlinge, og at det derfor vil betyde meget for både virksomheder og de unge at genetablere den udligningsordning, som virksomhederne selv betalte for på lærlingeområdet:

– Vi ser gerne, at man genindfører den tidligere ordning, med en præmie på 70.000 kroner. Ordningen betød, at virksomheder, der ikke havde lærlinge, via en udligning betalte et tilskud til dem, der tog lærlinge ind. Det vil være et fint plaster på såret. Samtidigt bidrog staten til ordningen, som dermed gjorde det muligt for små og mellemstore virksomheder at have flere lærlinge, end økonomien ellers ville kunne bære. Nogen har i en periode været tilbageholdende med at tage nye lærlinge, og derfor har vi brug for at sætte skub i udviklingen, siger Morten Frihagen.

Selv om det i stort omfang var firmaerne selv, der betalte ordningen, betød den, at dem, der tog ansvaret og besværet med praktikpladserne, fik en kompensation.

Hver anden tager lærlinge

Den seneste opgørelse fra Dansk Håndværk viser, at hver anden medlemsvirksomhed tager lærlinge, men samtidig viste en opgørelse sidste år, at hver anden mindre håndværksvirksomhed har måttet skære i antallet af lærlinge, fordi politikerne har fjernet udligningsordningen.

Også Håndværksrådet bakker varmt op om en ordning, der sender arbejdsgivernes penge retur i lommen på de virksomheder, der uddanner lærlinge. Håndværksrådets knap 18.000 små og mellemstore medlemsvirksomheder har ifølge chefkonsulent Heike Hoffmann savnet ordningen, siden den blev lukket i 2013.

I dag bruges virksomhedernes indbetalinger til Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag (AUB) til at finansiere ydelsen til elever i praktikcentrene, og Håndværksrådet ser gerne, at AUB-midlerne bringes i spil til lærepladser i virksomhederne:

– Vi kan ikke se den store pointe i, at vores medlemmers penge går til praktikcenterelever, når vi i stedet kunne kanalisere de samme midler ud til de virksomheder, der rent faktisk uddanner lærlinge, siger Heike Hoffmann.

Relateret indhold