Gellerup-nedrivning næsten tilendebragt

Om få dage afsluttes nedbrydningen af tre betonboligblokke i Aarhus-bydelen Gellerupparken. Omkring 95 procent af det nedbrudte materiale genbruges.
Den sidste knusning af beton foregår i øjeblikket. Men sidst i februar er P. Olesen & Sønner færdige i Gellerup - i denne omgang. Foto: Torben Jastram.
Den sidste knusning af beton foregår i øjeblikket. Men sidst i februar er P. Olesen & Sønner færdige i Gellerup - i denne omgang. Foto: Torben Jastram.

Om P. Olesen & Sønner A/S

  • P. Olesen & Sønner A/S blev grundlagt i 1968 af Peder Olesen, der er Kenneth Olesens farfar. Peder Olesen gik bort i 1983, men på det tidspunkt var sønnerne Jens og Anker Olesen allerede kørt i stilling som arvtagere til virksomheden efter at have været en del af denne gennem en årrække. Og i dag er tredje generation fuldt integreret i virksomhedens ledelse og ejerskab.
  • Virksomheden har afdelinger i Aarhus, Hovedgård og Fredericia.

Knusemaskinerne kører fortsat her i februar på højtryk midt i Gellerupparken i det vestlige Aarhus med at nedbryde det sidste af de mange tusinde tons beton, der tidligere var tre boligblokke.

Men snart er det slut, og man kan komme videre i de næste faser af den store helhedsplan for bydelen, der blandt andet betyder, at den ghetto-prægede bebyggelse skal forsøges forvandlet til en moderne bydel med flere arbejdspladser, bytorve og grønne områder.

Vi har rundt regnet haft 25 mand gående på projektet gennem små fire måneder.

Entrepriseleder Kenneth Olesen{break}P. Olesen & Sønner A/S

Brabrand Boligforening genhusede i løbet af 2014 de cirka 120 familier, som hidtil har beboet de tre blokke, og i september kunne nedbrydningsvirksomheden P. Olesen og Sønner A/S gå i gang med det omfattende nedbrydningsarbejde af de nu mennesketomme bygninger.

– Det har været en større omgang, et af de største projekter for vores virksomhed. Vi har rundt regnet haft 25 mand gående på projektet gennem små fire måneder, fortæller entrepriseleder Kenneth Olesen fra P. Olesen & Sønner.

Tidskrævende miljøsanering

Nedbrydningen er foregået i flere etaper. Først blev hver enkelt lejlighed ryddet for alt løsøre, træ, trægulve og anden “indmad”, som er blevet sorteret og enten kørt til genbrug eller deponi. Derefter gik den store miljøsanering i gang, hvilket har været noget af en opgave, da miljøkravene i dag er markant anderledes, end da blokkene blev opført i begyndelsen af 70’erne.

– Det er en både dyr og tidskrævende proces at fjerne de miljøskadelige materialer, som for eksempel asbest og PCB, der var almindelige i 70’ernes byggeri. Til det formål benytter vi metalgrit, som er en miljømæssigt mere forsvarlig måde end traditionel sandblæsning. Metalgrit har nemlig den fordel, at det efter brug kan sorteres fra affaldsmaterialet og bruges igen. Det kan sand ikke efter sandblæsning. Derfor er mængden af PCB-holdigt affald efter rensning med metalgrit kun 10-15 procent af, hvad det ville være efter sandblæsning, forklarer Kenneth Olesen.

25.000 tons

Efter miljøsaneringen har man fjernet vinduer og facadepartier fra blokkene, så kun bærende vægge og etageadskillelser stod tilbage, og de er så blevet lagt ned med maskiner.

– Alt i alt vil jeg tro, der er cirka 25.000 tons materiale, hvoraf langt størstedelen naturligvis er beton. Sidste etape i nedbrydningen er, at vi knuser betonen på selve pladsen – og det er vi færdige med snart. Så er vores del af helhedsplanen løst, siger han.

Den knuste beton skal ikke fjernes fra Gellerup, for den skal genbruges af Brabrand Boligforening, når etableringen af de kommende bygninger skal finde sted.

Yderligere to blokke

Selvom P. Olesen & Sønner er færdige med den store opgave, så er der dog stor mulighed for, at nedbrydningsvirksomheden vender tilbage til en ny stor opgave i området senere.

Beboerne i Gellerupparken i Aarhus stemte nemlig i november ja til, at yderligere to boligblokke skal rives ned for at give plads til en helt ny ungdomsby. Beslutningen skal dog endeligt godkendes af byrådet i Aarhus, men det forventes at blive en formssag.

Oprindeligt var planen, at de to eksisterende blokke skulle ombygges for at huse ungdomsboligerne, men beregninger viste, at resultatet ville blive bedre og prisen stort set den samme, hvis man valgte at rive blokkene ned og bygge nyt.

De nuværende beboere har fået et års opsigelse, og derfor skal man et godt stykke ind i 2016, før nedrivningen af de to blokke går i gang.

– Vi kan naturligvis ikke være sikre på også at vinde den opgave, men vi har i hvert fald vist, at vi kan håndtere opgaven inden for de aftale præmisser, så jeg håber da på, at vi også skal nedrive de to andre blokke næste år, siger Kenneth Olesen.

Se mere om Helhedsplanen her.

Inden selve nedrivningen af blokkene var der et forudgående og meget omfattende arbejde med at miljøsanere de 120 lejligheder. Foto: Claus Haagensen/Chilli Foto.
Inden selve nedrivningen af blokkene var der et forudgående og meget omfattende arbejde med at miljøsanere de 120 lejligheder. Foto: Claus Haagensen/Chilli Foto.
Brugen af metalgrit giver kun 10-15 procent af den mængde farligt affald, som traditionel sandblæsning giver. Foto: Claus Haagensen/Chilli Foto.
Brugen af metalgrit giver kun 10-15 procent af den mængde farligt affald, som traditionel sandblæsning giver. Foto: Claus Haagensen/Chilli Foto.
Efter miljøsaneringen blev blokkene væltet og siden knust. Foto: Claus Haagensen/Chilli Foto.
Efter miljøsaneringen blev blokkene væltet og siden knust. Foto: Claus Haagensen/Chilli Foto.
Resterne af den store boligblok bliver knust. I baggrunden ses en blok af samme størrelse. Foto: Torben Jastram.
Resterne af den store boligblok bliver knust. I baggrunden ses en blok af samme størrelse. Foto: Torben Jastram.

Relateret indhold