G-dage koster job i byggeriet

Dansk Håndværks direktør Erik Møbius opfordrer regeringen til at fjerne g-dagene i et år som led i den kommende vækstpakke.
Direktør i Dansk Håndværk, Erik Møbius. Foto: Dansk Håndværk.
Direktør i Dansk Håndværk, Erik Møbius. Foto: Dansk Håndværk.

– Sæt g-dagene på pause i et år, og få de arbejdsløse i gang.

Direktør Erik Møbius fra Dansk Håndværk opfordrer direkte regeringen i forbindelse med de vækstinitiativer, der er under forberedelse, til at fjerne g-dagsordningen, om ikke andet så som en ét-årig forsøgsordning:

– Godtgørelsesdagene, populært kaldet g-dage, er de tre første dage efter opsigelsen af en medarbejder. De er i dag den største hindring for, at små – og mellemstore håndværkervirksomheder ansætter nye folk. Der er ellers god brug for dem, efter at stormene i slutningen af sidste år har skabt mange opgaver for håndværkere, siger Erik Møbius til Dagens Byggeri.

– Problemet er, at stormene giver opgaver nu og her, men man skal måske snart afskedige medarbejderne igen, og så er de færreste arbejdsgivere villige til at skulle betale de ansatte tre ledighedsdage omkring 800 kroner om dagen uden at få noget til gengæld, forklarer han.

Advarsel

Erik Møbius fornemmer, at der er ved at komme lidt mere gang i tingene, men han advarer samtidig om, at det kan være et hurtigt overstået kapitel, hvis regeringen fjerner håndværkerfradraget fra næste år.

Dertil kommer, at krisen stadig sidder dybt i virksomhederne, og derfor løber de hellere stærkere selv og tilbyder deres nuværende medarbejdere lidt ekstra overarbejde, end de ansætter nye folk:

– Suspenderes g-dags ordningen i et år, giver det de ledige en ekstra mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. Vi ved alle sammen, at kommer de ledige først ind i en virksomhed, er der store chancer for, at de kan blive der, hvis de viser, at deres kemi passer med mester, siger Erik Møbius og fortsætter:

– Så vil håndværkermesteren gøre meget for at beholde svenden. Og det er vel også bedre, at de ledige har et arbejde i en virksomhed en periode, i stedet for at de sendes i den ene jobprøvning efter den anden eller job med tilskud af jobcenteret.

Ville ansætte flere

Dansk Håndværks direktør siger videre, at en suspension af g-dagene i et år vil være en win-win gevinst for alle parter:

– Den ledige kommer i arbejde, statskassen får derfor skatteindtægter og sparer dagpenge, og arbejdsgiverne lettes både for en økonomisk byrde og administrativt bøvl. Jeg tror stort set, at det ikke koster staten ret meget. Det vil langt hen ad vejen være selvfinansierende, og derfor er det oplagt at tage en fjernelse af g-dagens med i vækstpakken, argumenterer Møbius.

– De meldinger, vi får fra vores medlemsvirksomheder, er, at de ville ansætte flere medarbejdere, hvis ikke g-dagene i sidste ende kunne koste dem dyrt, slutter Erik Møbius, der kalder g-dagene en hæmmende faktor for den danske model med flexicurity.

Relateret indhold