Frikendt for arbejdsgiveransvar

Arbejdsgiver frifundet for medarbejderes arbejde på for høj stige - kan ikke gøres ansvarlig for at medarbejdere på egen hånd vælger at udføre arbejde på en måde, så det overtræder arbejdsmiljølovgivningen.
Arbejdsgiver blev frikendt for skyld, da en tømrer faldt ned fra stige - pladsformanden havde nemlig på forhånd bedt tømreren benytte et rullestillads til arbejdet. Foto: Colourbox.
Arbejdsgiver blev frikendt for skyld, da en tømrer faldt ned fra stige - pladsformanden havde nemlig på forhånd bedt tømreren benytte et rullestillads til arbejdet. Foto: Colourbox.

Retten i Aarhus netop afgjort i en sag, hvor ejeren af en tømrervirksomhed i Højbjerg ved Aarhus var tiltalt, fordi en medarbejder opsatte dampspærre fra en stige i 2,8 meters højde.

To tømrere, der var indlejede til virksomheden K. H. Tømrer og Glarmesterforretning, skulle opsætte dampspærre. Pladsformanden havde givet besked om, at de skulle anvende det rullestillads, der var på pladsen. Men de to tømrere brugte i stedet en stige – trods instruktionen fra pladsformanden.

Arbejdsgiveren vandt ganske vist sagen, men den har jo kostet virksomheden både tid og omdømme.

Advokat Jeppe Uldall Thomsen Dansk Håndværk

Under arbejdet på stigen faldt den ene ned og pådrog sig en skade i den ene fod.

Anklagemyndigheden krævede at virksomheden skulle betale en bøde på 40.000 kroner, men ejeren, Kurt Hedemann Nielsen, nægtede sig skyldig.

Tilfreds med afgørelse

På pladsen var der både rullestillads og bukkestillads, fordi der skulle bruges stillads til mange andre opgaver. Pladsformanden forklarede i retten, at han bad de to tømrere om at opsætte dampspærre indefra og bad dem benytte et rullestativ, som var på etagen nedenunder.

Virksomheden er medlem af Dansk Håndværk, der er tilfreds med afgørelsen.

– Sagen viser, at arbejdsgivere ikke blot kan gøres ansvarlig for, hvad de ansatte foretager sig på arbejdspladsen, hvis de ansatte ikke følger de instruktioner, arbejdsgiveren har givet. I dette tilfælde har retten vurderet, at der har været givet tilstrækkelig instruktion til de ansatte, der har fået ordre om at bruge de sikkerhedsmæssigt forsvarlige hjælpemidler. Derfor undrer det os, at Arbejdstilsynet har valgt at føre en sag på den baggrund, siger advokat i Dansk Håndværk, Jeppe Uldall Thomsen.

Kostet tid og omdømme

Han håber at afgørelsen vil føre til, at Arbejdstilsynet fremover vil være mere tilbageholdende i tilsvarende situationer:

– Arbejdsgiveren vandt ganske vist sagen, men den har jo kostet virksomheden både tid og omdømme, og det burde ikke have været tilfældet, siger han videre.

Domstolen afgjorde, at de to tømrere havde fået ordre om at benytte et rullestillads, og at medarbejdere havde eller burde have indset, at en stige ikke var et egnet og forsvarligt arbejdsredskab.

Betingelserne for at pålægge Kurt Hedemann Nielsen et objektivt ansvar som virksomhedsejer var derfor ikke tilstede. De to medarbejdere havde fået ordre om at anvende et rullestillads, som ville have medført, at arbejdet ville kunne udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, lød afgørelsen. Derfor blev virksomhedens ejer frikendt.

Relateret indhold