Fredericias borgmester er mest til fagentrepriser

Dansk Byggeri satte blandt andet social dumping på dagsordenen ved årsmødet.
Fredericias borgmester fortalte til Dansk Byggeris årsmøde, at han mest er til fagentrepriser. Foto: Colourbox.
Fredericias borgmester fortalte til Dansk Byggeris årsmøde, at han mest er til fagentrepriser. Foto: Colourbox.

På Dansk Byggeris årsmøde blev der blandt andet afholdt fire workshops. Blandt temaerne var ikke uventet social dumping, hvor blandt andre direktør Peter Stenholm fra Dansk Byggeri, borgmester Jacob Bjerregaard (S) fra Fredericia og formanden for 3F’s byggegruppe Kim Lind Larsen deltog i en debat.

Peter Stenholm er godt tilfreds med meldingerne fra statsminister Helle Thorning-Schmidt om, at regeringen afviser kædeansvar ud over det, der er vedtaget i håndhævelsesdirektivet, og som i Danmark betyder, at man skal kontrollere tilmelding i RUT-registret.

Han understregede, at indføres der kædeansvar i flere led, vil det betyde, at de mindre virksomheder kan få svært ved at få opgaver, da det kan være vanskeligt at rejse den fornødne garantikapital, der vil blive stillet krav om.

Han advarer i øvrigt mod at bruge begrebet social dumping i flæng og henviste til, at der med den seneste overenskomst er taget yderligere skridt i retning af at få styr på virksomheder, der ikke overholder danske løn- og arbejdsvilkår.

Opkvalificering

Kim Lind Larsen afviser over for Dagens Byggeri, at det er ved at gå samme vej for den danske byggesektor, som det gik for tekstilarbejderne på den jyske hede – arbejdspladserne flytter til udlandet eller overtages af underbetalt arbejdskraft.

– Vi skal opkvalificere de danske byggearbejdere, så de kan imødegå den konkurrence, der kommer fra udlandet. Men det kræver et samarbejde med arbejdsgiverne. Vi kan ikke gøre det selv. Der er i dag flere end 130.000 danskere beskæftiget i byggeriet, så jeg tror ikke, vi er ved at tabe kampen. Vi kan godt magte opgaven med at sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked, når det gælder firmaer på det reelle arbejdsmarked. Det kniber mere hjemme hos hr. og fru Hansen.

Det er i den forbindelse interessant, at laver man en sammenligning af, hvor der er størst koncentration af illegal arbejdskraft og sort arbejde, foregår det i whiskybæltet. Det er ikke noget stort problem i resten af landet, siger Kim Lind Larsen til Dagens Byggeri.

Han har i øvrigt ikke de store forventninger til, at det nye håndhævelsesdirektiv reelt vil sikre, at de østeuropæiske lande vil løfte en finger for, at eksempelvis bod ved faglige voldgifter betales.

Fungerer godt

Fredericias borgmester, det tidligere folketingsmedlem Jacob Bjerregaard, har sat fokus på social dumping i forbindelse med kommunale opgaver og indfører en ordning, der kan sammenlignes med kædeansvar, hvor en leverandør af ydelser til kommunen skal sikre sig, at eventuelle underleverandører fungerer på danske overenskomstbetingelser.

– På byggeområdet bruger vi primært fagentrepriser, hvor vi bruger firmaer, vi er trygge ved. De har overenskomst, tager lærlinge og er en del af kommunen. Det fungerer godt, og jeg er meget til fagentreprenører. Jeg ved, at det kommer vores egne til gode, og det er gode, hæderlige folk, som også yder en social- og uddannelsesmæssig indsats. Vores udbud er ikke større, end at det kan bære fagentrepriser, og vi har et godt samarbejde med Dansk Byggeris medlemmer om at sikre uddannelsesaftaler, siger Jacob Bjerregaard til Dagens Byggeri.

Relateret indhold