Forligskredsmøde om Femern Bælt udsættes

Forligsmødet omkring den finansielle analyse rykkes til først i det nye år, hvilket ifølge Transport- og Bygningsministeriet gør det muligt at få resultatet af den eksterne kvalitetssikring med i den finansielle analyse.
Det giver ikke mening på nuværende tidspunkt at få en orientering om de finansielle beregninger, Femern A/S har foretaget, da vi stadig mangler resultatet af kvalitetssikringen af reserverne, siger transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt. Foto: Jens Honoré.
Det giver ikke mening på nuværende tidspunkt at få en orientering om de finansielle beregninger, Femern A/S har foretaget, da vi stadig mangler resultatet af kvalitetssikringen af reserverne, siger transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt. Foto: Jens Honoré.

Der bliver ikke afholdt forligsmøde om den finansielle analyse af Femern-forbindelsen i 2015. Det oplyser Transport- og Bygningsministeriet i en pressemeddelelse.

Den 21. oktober blev det på et møde i Femern Bælt-forligskredsen besluttet at Transport- og Bygningsministeriet skulle igangsætte en ekstern kvalitetssikring af dels omfanget af reserver i sænketunnelprojektet, dels risikofordelingen mellem Femern A/S og entreprenørkonsortierne i de fire store anlægskontrakter.

Resultatet af den eksterne kvalitetssikring, der udføres af den internationale rådgiver EY, forventes at foreligge i januar 2016. På den baggrund kan projektets samlede finansielle analyse færdiggøres, og derfor udsættes forligskredsmødet.

– Når vi har resultatet af den igangsatte eksterne kvalitetssikring af reserver og risikofordeling, ved vi, hvor store reserver der bør være i Femern A/S? anlægsbudget for sænketunnelprojektet. Herefter vil Femern A/S kunne færdiggøre beregningerne og opdatere den finansielle analyse, siger transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt.

Giver ikke mening

– Femern A/S er klar med deres beregninger, men det giver ikke mening på nuværende tidspunkt at få en orientering om de finansielle beregninger, Femern A/S har foretaget, da vi stadig mangler resultatet af kvalitetssikringen af reserverne, siger ministeren og fortsætter:

– Forligskredsmødet er derfor udskudt til starten af det nye år. Her vil vi så foretage den aftalte fornyede vurdering af økonomien i det samlede Femern Bælt-projekt.

Ifølge Transport- og Bygningsministeriet vil der skulle tages endelig stilling til projektets videre forløb i god tid inden udløbet af vedståelsesfristen i medio maj på de modtagne tilbud på de store anlægskontrakter.

Relateret indhold