Forfald skal give plads til nybyggeri

Kommuner presses til at opgive bevaringsværdige bygninger, fordi de står og forfalder.
Formålet med at lade bevaringsværdige bygninger forfalde, er ifølge Merete Dea Larsen fra Dansk Folkeparti at få kommunerne til at ændre deres lokalplaner. Foto: Colourbox.
Formålet med at lade bevaringsværdige bygninger forfalde, er ifølge Merete Dea Larsen fra Dansk Folkeparti at få kommunerne til at ændre deres lokalplaner. Foto: Colourbox.

Merete Dea Larsen fra Dansk Folkeparti har med udgangspunkt i en lokal sag fra Roskilde Kommune bedt transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt redegøre for, hvilke muligheder en kommune har for at pålægge en bygningsejer at vedligeholde sin ejendom, hvis ejeren lader den forfalde.

Hun peger specielt på sager, hvor bygningen er vurderet bevaringsværdig.

– At lade en bygning forfalde er vel det modsatte af at bevare den, siger Merete Dea Larsen.

Baggrunden er Pensam’s ønske om at nedrive den gamle Roskilde Højskole, der blev bygget i 1907 og blandt andet rummer et berømt, historisk loftmaleri. Bygningen er erklæret bevaringsværdig, men Pensam – der ønsker at rive den gamle bygning ned og i stedet opføre 200 boliger, blandt andet i 6-etagers huse – på området, lader den forfalde.

Kan lovliggøres

Imidlertid har Pensam ifølge Merete Dea Larsen ved købet af grunden vidst, at bygningerne var erklæret bevaringsværdige. Men for at presse kommunen til at udarbejde en ny lokalplan, lader man dem nu forfalde.

Svaret fra Hans Chr. Schmidt viser imidlertid, at kommunen, hvis den vil leve op til sit ansvar over for den historiske bygning, kan pålægge Pensam at sætte den i forsvarlig stand:

– Såfremt en kommune bliver opmærksom på et ulovligt forhold, skal den søge forholdet lovliggjort, medmindre det er af ganske underordnet betydning… Kommunen har, når det drejer sig om manglende vedligeholdelse, adgang til at meddele påbud til bygningsejeren om afhjælpning af væsentlige mangler? Såfremt et påbud ikke efterkommes, kan ejeren ved dom under tvang af fortløbende bøder pålægges at berigtige forholdet, skriver Hans Chr. Schmidt i sit svar.

Hvis tvangsbøder heller ikke fører til, at der sker lovliggørelse, kan kommunalbestyrelsen foretage det nødvendige på ejerens bekostning.

Store spillere

Forskellen på en fredet bygning og en bevaringsværdig bygning er ifølge ministeren, at de fredede bygninger har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter af national betydning, mens de bevaringsværdige bygninger har regional eller lokal betydning:

– En fredning gælder for hele bygningen, såvel det ydre som det indre, mens en udpegning som bevaringsværdig bygning alene omhandler bygningens ydre.

– Vi har gentagne gange rundt om i landet oplevet, at vedligeholdelsen og bevaringen af bygninger, der er erklæret bevaringsværdige, ikke overholdes. Formålet – med at lade dem forfalde – er at få kommunerne til at ændre deres lokalplaner. Ofte har det ingen konsekvenser, bortset fra at kommunerne giver efter til sidst. Det er en måde for de “store spillere” på ejendomsmarkedet at få deres vilje igennem, siger Merete Dea Larsen til Dagens Byggeri.

Redskaber

Hun mener, at det grundlæggende er et spørgsmål om, at de store ejendomsinvestorer vil have lov til at bygge, som de vil, og får de ikke de ønskede tilladelser, “tvinges armen om bag ryggen” på kommunen.

– Kommunerne skal være opmærksomme på, at de har nogle redskaber og ikke behøver at lade stå til, når områder forfalder. Når kommunerne ikke bruger deres ret til at gøre noget ved problemet, er det af frygt for at rage uklar med investorerne, slutter Merete Dea Larsen.

Relateret indhold