Flere virksomheder får uanmeldt risikobaseret tilsyn

Det er ikke nødvendigt med konkret begrundelse for tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet omkring "risikobaseret tilsyn".
Det er ikke nødvendigt at give en konkret begrundelse for udtagelsen til risikobaseret tilsyn, oplyser beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen. Foto: Colourbox.
Det er ikke nødvendigt at give en konkret begrundelse for udtagelsen til risikobaseret tilsyn, oplyser beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen. Foto: Colourbox.

Venstres folketingsmedlem Eva Kjer Hansen stiller spørgsmålstegn ved, om det er i overensstemmelse med god forvaltningsskik, når Arbejdstilsynet ved “uanmeldt risikobaseret tilsyn” ikke oplyser virksomheder om den konkrete begrundelse for at udvælge netop dem til en gennemgribende kontrol.

Men beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) afviser kritikken med henvisning til, at risikobaseret tilsyn blev indført 1. januar 2012 som en del af aftalen om arbejdsmiljøstrategien frem til 2020.

Arbejdstilsynet må ikke over for arbejdsgivere eller andre oplyse, at man har modtaget en klage.

Henrik Dam Kristensen{break}Beskæftigelsesminister

Statistik og stikprøver

– Det vurderes at være i overensstemmelse med god forvaltningsskik, at der ikke gives en konkret begrundelse for udtagelsen til risikobaseret tilsyn, da udvælgelsen sker med udgangspunkt i generelle statistiske modeller eller på baggrund af stikprøver, herunder anmeldelser eller klager, som er tavshedsbelagt. Det skal tilføjes, at alle Arbejdstilsynets afgørelser kan påklages, hvilket virksomhederne får skriftlig vejledning om. Det er således Arbejdstilsynets vurdering, at der hverken efter forvaltningsloven eller efter god forvaltningsretlig praksis er krav om, at der i forbindelse med tilsyn skal gives en konkret begrundelse for tilsynsbesøget, svarer beskæftigelsesministeren.

Parametre

Det risikobaserede tilsyn indebærer, at en del af virksomhederne, cirka 55 procent, udtages til tilsyn på baggrund af en indeksmodel, som identificerer de virksomheder, som har størst risiko for at få problemer med arbejdsmiljøet, oplyser ministeren.

Indeksmodellen indeholder en række parametre, som er henholdsvis virksomhedsrettede og brancherettede. De pågældende parametre identificerer tilsammen de virksomheder, der forventes at have størst risiko for problemer med arbejdsmiljøet.

Tavshedspligt

De øvrige virksomheder bliver udtaget til tilsyn på baggrund af stikprøver, heraf bliver en mindre del udtaget på baggrund af konkrete oplysninger om virksomhedernes arbejdsmiljø – eksempelvis anmeldelser og klager.

– I disse situationer gælder en skærpet tavshedspligt. Arbejdstilsynet må ikke over for arbejdsgivere eller andre oplyse, at man har modtaget en klage, oplyser Henrik Dam Kristensen, der samtidig peger på, at det mellem forligspartierne er aftalt, at andelen af virksomheder, der årligt skal have risikobaserede tilsyn baseret på indeksmodellen, fremover skal udgøre cirka 80 procent mod cirka 55 procent i dag.

Relateret indhold