Femern: DR-program har forkert præmis

Ifølge Femern A/S selv bliver Femern-projektet det hidtil bedst forberedte og veldokumenterede infrastrukturprojekt i Danmarkshistorien.
Illustration: Femern A/S.
Illustration: Femern A/S.

P1-programmet Apropos annoncerer mandag et indslag om transport og Femern forbindelsen. I oplægget til udsendelsen hævder Apropos, at Femern-projektet bliver dyrere end forventet og trafikgrundlaget mindre. Det har affødt en kommentar fra Femern A/S:

“Redaktionen synes forudindtaget, når de påstår, at infrastrukturprojektet “vanen tro” bliver dyrere end oprindeligt antaget,” fastslår Femern A/S i pressekommentaren.

Konsortiet mener, at det er et faktum at Femern-forbindelsen er det mest velforberedte og veldokumenterede infrastrukturprojekt i Danmarkshistorien.

Den endelige pris på Femern-forbindelsen foreligger ikke på nuværende tidspunkt, men når anlægsloven til Femern-projektet om kort tid lægges frem, vil det ske på et historisk veldokumenteret grundlag.

Femern A/S vil om kort tid fremlægge opdaterede trafikprognoser, finansielle analyser og følsomhedsberegninger. Tallene bliver dermed helt opdaterede og aktuelle, når beslutningen træffes.

“Vi kan godt afsløre, at det allerede nu er tydeligt, at projektets økonomi er sund, og at Femern-forbindelsen er en rentabel forretning, der ikke kommer til at belaste skatteyderne,” hedder det videre i kommentaren.

Forsigtighed i beregning

Femern slår samtidig fast, at man også har anvendt en forsigtig tilgang til realrente, anlægsudgifter og EU-støtte.

“Eksempelvis har vi hidtil baseret vores beregninger på en realrente på 3,5 procent. Det er betydeligt højere end de realrenter, der er realiseret på forbindelserne over Storebælt og Øresund og meget højere end den nuværende realrente. Aktuelt skønnes Femerns realrente at være under én procent, hvis man i dag skulle optage alle lån. Et andet eksempel er, at vi i vores økonomiske analyse forudsætter en EU-støtte på 10 procent af anlægsudgifterne. Men både den politiske opbakning fra EU og den konkrete udbetalte støtte til dato indikerer, at det tal efter alt at dømme er sat for lavt. Femern-projektet er derfor grundlæggende kernesundt.”

Relateret indhold