Erhvervshavne sikrer nyt rekordregnskab: “2023 var milepælenes år”

Mens det globale fragtmarked i 2023 i bedste fald opretholdt status quo med en pil nedad, var det omvendt ADP.
ADP laver igen rekordomsætning og indtjening. 2023 skaber et stærkt fundament for videre udvikling i 2024, bl.a. på containerforretningen.
ADP laver igen rekordomsætning og indtjening. 2023 skaber et stærkt fundament for videre udvikling i 2024, bl.a. på containerforretningen.

ADP, der er det største havneselskab i Syddanmark og gennem drift af havnene i Fredericia og Nyborg sikrer logistik og forsyningskæden til bl.a. den danske byggeindustri, har fastholdt godsomsætningen på niveau med 2022.

Tilmed viser selskabets regnskab, at ADP i 2023 også indtog nye markedsandele og øgede nettoomsætningen med 22 % ift. 2022.

Driftsresultatet gik frem med 40 %, og samlet landede selskabet et rekordresultat efter skat på 120,7 mio. kroner.

Læs også: TBC Invest lander tocifret millionbeløb i årets resultat

– De geopolitiske spændinger i verden medførte rentestigninger og trussel om recession. Det har selvfølgelig påvirket transportbranchen. Men på trods af det og selv med et højt investeringsniveau har ADP igen haft en rekordhøj vækst i omsætning og indtjening og dermed præsenteret et yderst tilfredsstillende regnskab, fastslår Christian Herskind, bestyrelsesformand ADP og fortsætter:

– ADP og aktionærerne formår at stå sammen om et værdiskabende samarbejde, der er til stor gavn for nærområder og ejerkommuner. Samarbejdet er ligeledes til gavn for hele Danmark, da det understøtter vækst og udvikling i det mest centrale multimodale trafikknudepunkt i Danmark, hvor der i øvrigt også er nogle af de bedste forudsætninger for at gøre Danmark til et grønt foregangsland.

De mange milepæle

Rune D. Rasmussen, adm. direktør ADP, fortæller, at 2023 har budt på flere milepæle.

Bl.a. blev havneudvidelsen sat i gang, og det nye selskab Fredericia Container Terminal – etableret mellem ADP og Fredericia Shipping – skal fremtidssikre kapaciteten til den store udvikling på containergods.

Læs også: Prognosecenteret: Regimeskifte årsag til ‘forvirrende’ markedsudvikling

En containerterminalen, der er den første i Danmark med direkte opkobling mellem havn og baglandsterminal i Taulov Dry Port – hvor der i 2023 blev taget første spadestik til Mærsks nye lavemissionslager, og hvor Bestseller tog deres 60.000 m2 lager i brug.

Desuden var 2023 også året, hvor ADP’s datterselskab, ADP Energy Infrastructure, blev etableret.

Aktiviteter skal følges til dørs

Med de mange aktiviteter 2023 handler 2024 derfor om at materialisere og udvikle på projekterne, fortæller Rune D. Rasmussen:

– Vi har søsat en del succesfulde projekter i 2023, og nu skal vi koncentrere os om at følge dem til dørs og materialisere dem. Der er stor interesse i arealleje på Nyborg Havn, som vi skal udvikle endnu mere på i 2024. Ellers gælder det om færdiggørelse af de sidste 97.000 m2 moderne lagerfaciliteter i Taulov.

Læs også: Omsætningsrekord styrker By & Havns tro på milliard-mål

– Vi skal materialisere ADP EI, hvor vi forventer at kunne fremvise vores centrale rolle i den grønne værdikæde i relation til transport af CO2 og senere grønne brændstoffer. Og så skal vi udvikle vores klassiske havneforretning, hvor aktiviteterne på Fredericia Havn og i Taulov Dry Port udbygger vores position til at blive ét af Danmarks nationale containerhubs med international tilgængelighed, siger han.

Relateret indhold