Efter tumultarisk tid: Adserballe & Knudsen tjener igen penge

Efter store udfordringer i særligt 2020 og 2021 er Adserballe & Knudsen igen tilbage på sporet. Fremadrettet skal selskabet arbejde mere sammen med søsterselskabet CG Jensen.
Adm. direktør i Adserballe & Knudsen kigger ud fra en trappesats. Han er iført en gul sikkerhedsjakke.
- Årets resultat afspejler i mine øjne et Adserballe & Knudsen i balance, lyder det fra adm. direktør Michael Vestergaard Jacobsen, der kan se ind i en varieret opgaveportefølje i årene, der kommer. Arkivfoto

Med regnskabsåret afsluttet, kan Adserballe & Knudsen se tilbage på et 2023, hvor både top- og bundlinje er hævet.Tømrer- og entreprenørvirksomheden, der for knap tre år siden blev en del af CG Jensen Holding, kommer ud af regnskabsåret med et resultat på 10 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 2,4 %.

Det er virksomhedens bedste resultat i en årrække og en markant forbedring af sidste års resultat. For adm. direktør Michael Vestergaard Jacobsen er det tilfredsstillende, at virksomheden igen tjener penge.

– I de foregående år har vores fokus været på at stabilisere virksomheden efter en tumultarisk tid, og omsætningen har derfor målrettet været holdt på et forholdsvist beskedent niveau. Fundamentet for udvikling er nu solidt på plads, og vores strategi for 2024-2027 indeholder klare vækstmål. Der er ikke tale om vækst for enhver pris, for det skal være bæredygtigt i forhold til vores organisation. Indtjeningsevnen er vores førsteprioritet, og det er det, vi skal måle os selv på, siger han.

Vil reducere klimaaftrykket

Klimaet og det grønnere byggeri er dog også blevet prioriteret i 2023. Sammen med flere hundrede andre virksomheder, kommuner mm. i byggebranchen støttede Adserballe & Knudsen i 2023 op om opfordringen om at lade byggelovgivningen følge den etablerede klimavidenskab ved at bakke op om Reduction Roadmap.

Læs også

Reduction Roadmap: “Nok snak – der er brug for handling”

Dertil blev A&K i starten af året udvalgt til det Realdania-støttede initiativ ’Boligbyggeri fra 4 til 1 planet’, som skal demonstrere, at klimaaftrykket på et nybyggeri kan reduceres til under 2,5 kg CO2-ækv/m2/år – hvilket svarer til en fjerdedel af udledningen for en gennemsnitlig nybygget kvadratmeter i dag.

Også under paraplyen ’Boligbyggeri fra 4 til 1 planet’ sponsorerede virksomheden udførelsen af ’Den planetære pavillon’, der blev opført med fokus på cirkularitet gennem design for adskillelse på Søren Kierkegaards Plads under Arkitekturkongressen 2023.

I løbet af året har selskabet også introduceret det nye træbyggesystem Carpent, der forener digital optimering af bærende konstruktioner med robotteknologi og godt gammeldags tømrerhåndværk. Det anvendes på et alment nybyggeri, og der er allerede indgået aftale om at rulle konceptet ud på flere sager i de kommende år.

I 2023 afrapporterer Adserballe & Knudsen for første gang ud fra EU-direktivet CSRD og standarderne for klima og miljø (E), det sociale område (S) og ledelse (G). Først i regnskabsåret 2025 er virksomheden forpligtet til at rapportere efter disse standarder, men allerede nu gør virksomheden status, lærer rammesætningen at kende og skaber både struktur og gennemsigtighed i bæredygtighedsindsatsen.

Tre nye helhedsplaner

Et andet nøgleområde er de store renoveringer for de almene boligselskaber, som virksomheden over en længere årrække har specialiseret sig i. Også i 2023 udgør den sagstype hovedparten af den samlede omsætning.

I løbet af året vandt Adserballe & Knudsen bl.a. tre nye helhedsplaner for tre forskellige almene boligselskaber, hvor selskabets store egenproduktion af tømrere kan vise deres værd. Det ses bl.a. på Rolighedsvej, hvor Adserballe & Knudsen som underentreprenør til søsterselskabet CG Jensen A/S udfører sin hidtil største tømrerentreprise i forbindelse med opførelsen af 677 kollegie-, forsker- og iværksætterboliger på det tidligere veterinærinstitut. Projektet, der optager 24.125 kvm, har et estimeret budget på 550 mio. kr.

Læs også

Genbrugsbeton, lerjord og strå: Pavilloner gøres klar til arkitekturåret i København

Vil have mere internt samarbejde

Plejecenter Sjælsø, et af landets største plejecentre, er rollerne vendt om, og CG Jensen arbejder som underentreprenør for Adserballe & Knudsen. Her har der lige været rejsegilde.

– Jeg ser det som en væsentlig opgave for de kommende år, at vi inden for koncernen bliver endnu bedre til at arbejde på tværs af de forskellige selskaber. Med en mangeårig baggrund i CG Jensen er det naturligt for mig, at vores to selskaber arbejder mere sammen, og det har jeg arbejdet på at styrke siden min tiltrædelse i 2021, siger Michael Vestergaard Jacobsen, der i 2023 fik selskab i direktionen af teknisk direktør Jakob Kock og økonomidirektør Jacob Ensbye, der begge kommer fra interne chefstillinger. Juridisk direktør, advokat (L) Charlotte Frederikke Malmqvist, fuldender direktionen.

Relateret indhold